logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Leelo Kõlar - Omalooming lendu!

21.05.2014


Leelo Kõlar esitleb Arenguideede konkursil ideed "Omalooming lendu". Noorte loovuse arendamisele on erinevates valdkondades viimasel ajal tunnustustväärivalt tähelepanu pööratud. Teravalt on päevakorda tõusnud loovuspõhine õpe, mis on esile kutsunud mitmekesiseid sellelaadseid koolitusi õpetajatele süstides inspiratsiooni, tahet ja teadmisi kujundamaks õpilastele koolitunde rõõmsamaks, huvitavamaks ja kaasakiskuvamaks. Igasse õppeainesse saab suhtuda loovalt, rikastades seda õpetaja omapoolse nägemuse, isikupära ja säraga. Ei ole saladus, et aktiivselt muusikaga tegelevad ja korralise õppetöö kõrval muusikat õppivate laste õppeedukus on üldhariduskoolis silmapaistev.

See on tõestanud muusika tervendavat mõju organismile ja ajutegevusele eriti. Helivibratsioonid võimendavad inimese loomupäraseid andeid. Tuleb aga olulist vahet teha looval ainekäsitlusel ja omaloomingul. Need on kaks erinevat , kuigi omavahel põimuvat suunitlust. Muusikaline omalooming on meil tänapäeva mõistes juba mingil määral rakendamist leidnud eeskätt 7.õppeaastast alates, kuid millegipärast on just algklasside õpilased sellest veidi kõrvale jäänud või on toimunud neile üht-teist vaid pisteliselt. Tarvilik on aga alustada lastega tunduvalt varem, s.o. niipea kui lapse juures on märgata soovi improviseerida ja võimet ning tahet ise muusikat luua. Tuleb ära kasutada parim aeg, mil lapse areng on kõige vastuvõtlikumas ja paindlikumas faasis ja mitte arvata, et omaloominguga saab edukalt tegeleda alles teismelise eas. Oleks kasulik märgata, et muusikalist omaloomingut harrastav õpilane suhtub loovamalt ka teistesse ülesannetesse. (Omaloominguga tegelemist ei tuleks aga ära segada heliloojate kasvatamisega, mis nõuab täiesti omaette erisugust lähenemist.) Eelnevat läbiloetut teadvustanult sündis uus projekt aluspõhjaks omaloomingu kultiveerimisele.

Käesoleva projekti idee seisneb algklasside õpilaste praktilises loovas muusikalises arendamises vokaalsel ja instrumentaalsel tasandil omaloomingu suunas. Juhtivaks oleksid meie muusikakoolid, kust ajapikku leviks „nakkus“ üldhariduslikesse koolidesse. Protsess on huvitav, lapsesõbralik, vastutusrikas ja pikaajaline ega anna kohest majanduslikku effekti ,kuna talentide avastamine ja väljaarendamine ei lase iseennast müüa. Kust siis tuleb rikkus? Pangem tähele, me kasvatame rikkaid lapsi, v a i m s e l t rikkaid! Võime omaloomingu baasil tegevusest tunda kindlat majanduslikku kasutegurit selle lapse edaspidises eluetapis. Seega on sellel projektil lootustandev perspektiiv, see on investeering tulevikku.

Erialatundides õppekava täitmisega niigi ajahädas olles ei ole õpetajal võimalik omaloomingule keskenduda ja see on tänapäevani jäänud juhuse hooleks. Meie projekti kohaselt on rakendada initsiatiivgrupp entusiastlikke professionaalsete oskustega õpetajaid pilootkoolidesse korraldama regulaarseid praktilisi omaloomingu sessioone ja näidiskontserte korralistesse õppeprogrammidesse sekkumata ( ! ). See toimuks koostöös õpilaste, eriala õpetajate ja lapsevanematega. Tahame, et see oleks soovijaile osavõtjatele tasuta. Selline töökorraldus koondab lapsi huvitavaks omaloominguliseks ühistegevuseks (ansamblid) ja ühtlasi on heaks vasturavimiks laste liialdatud arvuti taga istumisele, koolikiusamisele ja kaubamajades „ hängimisele“. On ka omad probleemid: Õpetajate-juhendajate töö, koordineerimine ja transport on kulukas, kusjuures praktika on näidanud, et kohalikud omavalitsused ei ole võimelised finantsilist toetust osutama. Käesolev projekt on kasvatuse ja kultuuri oluline osa ühtlasi kujundades meie perede väärtushinnanguid . Lastele on see rõõmus mäng, õpetajatele süsteemne töö, mis ühtlasi annab neile hea tagasiside uuteks ideedeks ja edasi arendamiseks. Sellest võib kujuneda uus etapp meie muusikahariduse koostisosana.

Me teame ülihästi,et loominguliselt aktiivse mõtlemisega ja innukusega muusikasõber
omab oma elus julgust ja algatusvõimet tegutsemaks edukalt kas arhitektina, insenerina, arstina, poliitikuna, ärimehena, muusikuna, näitlejana jm., kuna ta on omandanud võime ja otsustavuse luua uusi olukordi, muuta aegunud arusaamu, leida otstarbekamaid lahendusi, kaasata teisi loova mõtlemisega võimekaid inimesi, laiendades oma ideede rakendamiseks osalejate ringi. Seega pikemas perspektiivis on kasvatada loovaid, ettevõtlikke, särasilmseid inimesi, kelle panus meie majanduse ja kultuuri arengule oleks lõppkokkuvõttes tulutoova ja olulise kaaluga paremaks elukvaliteediks Eestis.

Initsiatiivgruppi kuuluvad algselt Moonika Pullerits (EMTA; TLÜ, PH.D ), Riine Pajusaar (Keila Mk), Karmen Kääramees (VHK),Tiina Vurma Lasnamäe Mk.), Lembit Orgse ( EMTA,Ph.D )

Leelo KõlarOriginaalartiklit on võimalik lugeda Arenguidee kodulehel


harju

Copyright EML 2016