logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Pärimusmuusika õpetamisest H. Elleri nim Tartu Muusikakoolis sügisest 2014

27.05.2014


Pärimusmuusika suunale oodatakse õppima noori, kellel on lisaks huvile pärimusmuusika vastu pillimängu- või lauluoskus, muusikaalane ettevalmistus muusikakooli lõpetaja tasemel ning soov tegeleda eesti pärimusmuusika interpreteerimise ning õpetamisega.

Eriala eesmärk on koolitada mitmekülgseid pärimusmuusikuid, kes tunnevad selle muusika traditsioone ning oskavad interpreteerida seda tänapäevases helikeeles.

• Lisaks põhipillile õpitakse mängima mitmeid erinevaid muusikainstrumente, nagu väikekannel, parmupill jpt.

• Õpingud hõlmavad eriala kõrval veel ansamblitööd, muusikalugu, solfedžot ja muusikateooriat, regilaulu, improvisatsiooni, seadete tegemist jpm.

• Kutsekeskhariduse õppekaval õppijad saavad koolist ka üldkeskhariduse.

Sisseastumisdokumendid -

Avaldus (kooli kodulehel), pass, sünnitunnistus või ID-kaart, põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistus, tervisetõend perearstilt, lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine.

Konsultatsioonid toimuvad 25. juunil,  erialaeksam on 26. juunil, solfedžo test 27. juunil. Erialaeksamil tuleb esitada kaks eriilmelist muusikapala oma põhiinstrumendil juunil. Erialaeksamil tuleb esitada kaks eriilmelist muusikapala oma põhiinstrumendil (soovitatavalt pärimusmuusikast). Solfedžo testi nõuded ja näite leiate sisseastumise info juurest www.tmk.ee

Kutsekeskharidusõppes kestavad õpingud 4 aastat, kutseõppes keskhariduse baasil 3 a.  Õpe toimub statsionaarses koolipõhises õppevormis.juunil. Erialaeksamil tuleb esitada kaks eriilmelist muusikapala oma põhiinstrumendil (soovitatavalt pärimusmuusikast). Solfedžo testi nõuded ja näite leiate sisseastumise info juurest www.tmk.ee

Kutsekeskharidusõppes kestavad õpingud 4 aastat, kutseõppes keskhariduse baasil 3 a.  Õpe toimub statsionaarses koolipõhises õppevormis.

Peale lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika bakalaureuse õppekaval, kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika rakenduskõrghariduse õppekaval.

Pärimusmuusika eriala lõpetajad saaksid oma haridust rakendada töötades
muusikuna erinevatesse projektides või pilli-, laulu- või ansamblijuhendajatena muusikakoolides.

Peale lõpetamist on võimalik haridusteed jätkata nii Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika bakalaureuse õppekaval, kui Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika rakenduskõrghariduse õppekaval.harju

Copyright EML 2016