logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Türi Muusikakooli õpilased ja õpetajad osalevad H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli Tulevikumuusiku arenguprogrammis

29.05.2014


Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis avatakse sügisest 2014 tulevikumuusiku arenguprogramm, kus Lõuna-Eesti (välja arvatud Tartu linna ja Tartu kõrvalvaldade) ja Järvamaa muusikakooli andekas õpilane on koos oma erialaõpetajaga Elleri koolis erialaõppes.

Õpilane saab Elleri muusikakooli õpetajalt kokku neli erialatundi kuus ning osaleb võimalusel Elleri kooli noorteosakonna õppetöös. Kõik tugiained (solfedžo, muusikalugu, üldpill jt) saab ta oma kodukoolis. Õpilase kodukooli erialaõpetaja on koos õpilasega Elleri kooli õpetaja tundides ja töötab võrdsetel alustel Elleri kooli õpetajatega. Lisaks saab ta osaleda külalisõppejõudude (eelkõige EMTA) meistriklassides, pedagoogilistel ja metoodilistel kursustel. Õpetajale väljastatakse arenguprogrammi aasta kohta täienduskoolituse tunnistus.

24. mail Elleri muusikakoolis toimunud vastuvõtukatsetel osalesid Türi Muusikakoolist õp. Helen Ott’i tšelloklassi õpilane Kärt Rannik ja õp. Anne Laimetsa klaveriklassi õpilane Liisa-Maria Marrandi. Mõlemad noored muusikud sooritasid katsed edukalt ja Liisa-Maria alustab õpinguid 8. klassis ning Kärt Rannik 6. klassis.
Kokku võeti Tulevikumuusiku arenguprogrammi raames vastu 11 õpilast klaveri, viiuli, tšello ja flöödi erialadele.

Silja Aavik 28.05.2014 Järvamaa infoportaal


harju

Copyright EML 2016