logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » 8. augustil toimub Viljandis kursus Loovalt teooriast praktikasse

14.07.2014


Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid metoodilisi võimalusi, kuidas solfedžo ainekavas sisalduvaid teoreetilisi teemasid rakendada praktilistes muusikalistes tegevustes nagu improviseerimine ja komponeerimine. Korraldaja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia

8. august 2014

Toimumise info:
10.00-10.40 Solfedžo I. Marko Mägi (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikateooria lektor). Solfedžos õpitud teooria peaks saama väljundi läbi praktilise muusikalise tegevuse. Parim võimalus on selleks kasutada improviseerimist. Koolitusel tutvustatakse erinevaid lähenemisvõimalusi intervallide, diatooniliste laadide ja akordide õpetamiseks läbi erinevate loominguliste tegevuste.
10.40-11.20 Solfedžo II. Maarika Reimand (Viljandi Muusikakooli solfedžo õpetaja). Marika oma kogemusi muusikakoolis õppivatele lastele
omaloomingu õpetamisest solfedžo tundide raames. Paljud tema õpilased on olnud edukad erinevatel omaloomingu konkurssidel.
11.20-11.40 sirutuspaus
11.40-13.00 muusikateooria - Kristo Matson (TMKK muusikateooria ja kompositsiooniosakonna juhataja). Õpetus akordidest ja nende seostest on haarav kui vaadelda neid enam stiilideüleselt. Õpetades olen aru saanud kuivõrd oluline on õppijale selge ja arusaadav eesmärk - miks ma seda õpin, kus või kuidas õpitut rakendan? Enne skeemide ja taandatud kujude õpetamist pean oluliseks kuulata muusikat ja leida koos õppijaga seosed. Nii võib kõrvuti kuulata ja analüüsida J. Pachelbeli ja R. Sibula, J. S. Bachi ja T. Mägi, G. Palestrina ja O. Ehala muusikat.
13.00-14.00 lõuna
14-14.45 ülevaade loovuse suvekoolist, vestlus juhendava heliloojaga, sissejuhatus lõppkontserdiks. Moderaator Tonio Tamra, Viljandi muusikakooli direktor.
15.00-16.30 Loomelabori lõppkontsert orkestrimajas.

Toimumiskoht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia Muusikadidaktika keskus (Jakobsoni 16, Viljandi)

Maht: 0,25 EAP
Hind: 15 €
Õppejõud: Marko Mägi, Maarika Reimand, Kristo Matson
Sihtgrupp: muusikakoolide solfedžo ja muusikateooria õpetajad

Eesmärk: Tutvustada erinevaid metoodilisi võimalusi, kuidas solfedžo ainekavas sisalduvaid teoreetilisi teemasid rakendada praktilistes muusikalistes tegevustes nagu improviseerimine ja komponeerimine.

Sisu: Koolitusel tutvustatakse aktiivõppe meetodeid intervallide,diatooniliste laadide ja akordide õpetamiseks. Õpetatakse eelmainitud
teemasid kasutama lihtsates improvisatsiooni- ja kompositsiooniülesannetes. Käsitletakse õpilastele sobivaid muusika-analüüsi võimalusi seostades ja võrreldes omavahel näiteks J. Pachelbeli ja R. Sibula, J. S. Bachi ja T. Mägi, G. Palestrina ja O. Ehala muusikat.

Kursuse läbinu:
- oskab seostada muusikateoreetilist materjali praktiliste muusikaliste tegevustega;
- tunneb erinevaid muusikakooli õpilastele sobivaid muusikaanalüüsi meetodeid.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Tartu Ülikooli täienduskoolituse tunnistus ja lisa.
Registreerimistähtaeg: 25.07.2014
Registreeri end SIIN või e-posti aadressil: margit.kink@kultuur.edu.ee. Vajalikud andmed: nimi, isikukood, telefon, aadress ja kui maksjaks on asutus, siis asutuse andmed (nimi, aadress, reg kood, e-post).

Kontaktisik:
Margit Kink
Muusikaosakonna täiendusõppe spetsialist
margit.kink@kultuur.edu.ee
5855 3137


harju

Copyright EML 2016