logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Tutvustame Eesti Muusikakoolide Liidu uut liiget Kohila Koolituskeskuse Muusikakooli

21.01.2015


"Kohila Koolituskeskus tunneb alates 14. jaanuarist 2015 end kindlamana kui varem. Oleme liitunud EML-iga ja seega liidu täieõiguslik liige. Liitumisvajadus tekkis ehk sellest, et vajasime laiemapõhjalisemat nägemust muusikakoolides toimuvast Eestis; töökogemuste vahetamist kolleegide/juhtkondadega ja ligipääsu seni meile ehk mitte nii kättesaadavale informatsioonile. Juba liitumise esimestel päevadel tajusime, tundsime, et oleme oodatud ja loodetav tugi teavituste näol oli kohe olemas," kirjutab Reet Aro, Kohila Koolituskeskuse juhataja.

Kes me siis oleme?

Kohila Koolituskeskus on üks omamoodi õppeasutus. Ühe katuse alla mahub tegelikult kolm kooli. Lisaks muusikakoolile veel laste kunstikool (35 õpilast) ja täiskasvanute koolituskeskus. Muusikakoolis saab õppida klaverit, viiulit, akordionit, trompetit, trombooni, metsasarve, kitarri ja löökpille. Muusikakoolis õpib 44 poissi ja 51 tüdrukut.

Kohila Koolituskeskuse muusikakooli pedagoogide eesmärgiks on oma õpilaste pillimänguoskuse arendamine ja noorte muusikute pidev areng. Iga õpilase puhul on see erinev ja sõltub individuaalsetest eeldustest ning eelistustest. Et nende pingutusi ja arengut õiglaselt hinnata, teeme seda vastavalt tasemetele. Kellele rohkem annet antud, sellelt ka nõutakse rohkem ja vastupidi. Laste õppetaseme määravad pilliõpetajad II klassi kevadise eksami tulemuse põhjal. Selleks ajaks on tavaliselt ilmnenud laste võimed ja teised huvid. Tasemeid on kolm. Nii toimubki meil juba aastaid õppetöö individuaalsete õppekavade alusel.

Mitmekülgse tegevuse, õpetamise, suhtlemise ja emotsionaalse lävimise tulemusel soovime näha arenemisvõimelist noort inimest, kes tunneb rõõmu oma õppetööst. Selleks oleme lisaks igapäevasele õppetööle võtnud vastu pakkumisi esineda väljaspool kooli ja leidnud ka sobivaid esinemispaiku ise. Tõsisemaks väljakutseks meie õpetajatele, kuid samas kõigi osapoolte poolt kokkulepitud eelistuseks on võimaldada noortel mitmekülgset koosmusitseerimist. Meie kontsertidel võib kuulda väga erinevate pillikooslustega ansambleid, kus musitseerivad üheskoos nii õpilased kui õpetajad. Ajapikku  on kujunenud ühest suuremast ansamblist välja kooliorkester, millele seadeid teeb dirigendikeppi hoidev juhtivpedagoog Kai Ruljand. Püüame ka edaspidi tunniplaani sobitada ansamblilist tegevust, sest see pakub õpilastele suurt huvi ja rahuldust.

Oleme avatud erinevatele koostöö vormidele. Loome sõprust ja algatame ühismängimisi teiste muusikakoolidega maakonnas (Kehtna, Märjamaa, Rapla) kui ka väljaspool (Paldiski, Nõmme). Teeme head kontserttegevuse alast koostööd Hageri kogudusega ja pianist Diana Liiv´iga. Oleme oodatud esinejad valla erinevatel sündmustel. Kohila Koolituskeskus on valla haridusasutus.

Huvi korral on võimalik meie kohta rohkem teavet saada www.tohisoo.edu.ee ja https://www.facebook.com/KohilaKoolituskeskus?ref=bookmarks

Reet Aro

Kohila Koolituskeskuse juhataja

 harju

Copyright EML 2016