logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Eesti Noorsootöö Keskus on kuulutanud avalikuks projektikonkursi VARAAIT. Taotluste esitamise tähtaeg 31.03.2015

14.02.2015


Eesti Noorsootöö Keskus kuulutab välja projektikonkursi huvikoolidele. Konkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumakse Nõukogu vahenditest. Projektikonkursi eesmärk on õppevahendite (sh e-õppevahendite) soetamise ja/või restaureerimise kaudu kaasajastada huviharidust, mitmekesistada huvikoolide õppekavade täitmist, toetada uute ringide tegevuste algatust eelkõige looduse ja tehnika valdkonnas ning vähemate võimalustega noorte osalust noorsootöös. Projektikonkursi taotlejateks võivad olla huvikooli pidajad või huvikoolid (nii munitsipaal-, kui erahuvikoolid). Taotlus koos lisadega tuleb esitada hiljemalt 31.märtsiks 2015 digitaalse allkirjaga (registreeritakse taotluste saabumise kuupäevaga). Taotlused esitada Eesti Noorsootöö Keskusele elektrooniliselt e-posti aadressile entk@entk.ee.

Konkursi eelarve on 127 823 eurot. Ühele projektile eraldatakse kuni 2000 eurot. Tehnika ja looduse huvialadele õppetegevuse toetuseks eraldatakse 3000 eurot iga huviala kohta. Vajadusel ja võimalusel võib komisjon teha ettepaneku taotluse osaliseks rahuldamiseks. Taotlus tuleb täita  Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehel etteantud vormil. Taotlusele tuleb lisada eelarve ja garantiikiri vähemalt 15% kaasfinantseeringu olemasolu kohta.

Konkursi infopäev taotlejatele toimub 19. veebruaril 2015 kell 13.00, Tõnismägi 11 ,15192 Tallinn Eesti Noorsootöö Keskuses.

Komisjon teeb ettepaneku ENTK-le toetuse eraldamiseks hiljemalt 22.aprilliks 2015. Otsus tehakse taotlejatele teatavaks e-maili teel viie päeva jooksul peale toetuse suuruse kinnitamist. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on hiljemalt 1. oktoober 2015. Lõpparuanne toetuse kasutamise kohta tuleb Eesti Noorsootöö Keskusele esitada hiljemalt 15. oktoobril 2015.

Projektikonkurss tingimused
Projektikonkursi taotlusvorm

Projektikonkursiga seotud info:

Ene Raid
Telefon: 51 79347
e-post: ene.raid@entk.ee
Kodulehekülg: www.entk.ee


harju

Copyright EML 2016