logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

KONKURSS 2016


» Tulemused
» Nõuded akordioniõpilastele
» Kontakt
» Reglement
» Regionaalsete voorude võitjad ja eriauhindade pälvijad
» Vabariikliku konkursi regionaalsete eelvoorude ajakava
» Registreerimisleht
» Nõuded kandleõpilastele
» Nõuded kitarriõpilastele
» Nõuded löökpilliõpilastele
» Nõuded viiuli-, vioola-, tšello- ja kontrabassiõpilastele
» Lõppvoorude ajakava
» Registreerimisleht
» Eesti Muusikakoolide Liidu noorte interpreetide konkursi 2016 hindamisjuhend ja tabel
» Ajakava Kannel. 12.03.2016 Nõmme Muusikakoolis
» Ajakava löökpill. 13.03.2016 Nõmme Muusikakool
» Ajakava. TŠELLO. 21.03.2016 Tallinna Muusikakeskkool
» Ajakava. KITARR. 19.03.2016 Nõmme Muusikakool
» Ajakava. AKORDION 18.03.2016 Keila Muusikakool
» Ajakava. VIIUL/VIOOLA 20. märts Nõmme Muusikakool

Hindamisjuhendi alla laadimise link:

http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20151223171030Eesti_Muusikakoolide_Liidu_noorte_interpreetide_konkursi_2016_hindamisjuhend_(1).doc

Hindamistabeli alla laadimise link:

http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20160129131527tabel_(6).xls

Eesti Muusikakoolide Liidu noorte interpreetide konkursi 2016 hindamisjuhend

1. Konkursi korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös erialaliitudega.

2. Konkurss toimub eraldi erinevate instrumentide õpilastele sellele instrumendile kindlaksmääratud vanusegruppide arvestuses:                                                                    

3. Konkurss on kaheastmeline:

3.1. esimene voor ehk regionaalne voor, mille korraldab regioonis kokkulepitud kool                           

3.2. teine voor ehk lõppvoor, mille korraldab Eesti Muusikakoolide Liit

4. Konkurss korraldatakse avaliku kontserdi vormis

5. Regionaalse konkursi žürii koosneb vähemalt kolmest eksperdist, kelledest kaks erialaliidu ettepanekul ning üks korraldava kooli/regiooni valikul.

6. Lõppvooru  žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetega, kuhu kaasatakse vajadusel rahvusvahelised esindajad.

7. Žürii töö aluseks on käesolev hindamisjuhend.

8. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.

9. Žüriil ei ole õigust nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.

10. Regionaalse konkursi žürii tõstab esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis (laureaadid ehk kohad I-III). Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.

11. Regionaalse konkursi laureaadid lähevad lõppvooru, diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

12.Lõppvooru Žüriil on õigus otsustada laureaadid, samuti anda välja diplomeid ja eripreemiaid.

13. Žürii töö aluseks olevad hindamispõhimõtted on kokku lepitud koostöös erialaliitudega ning kujundatud  konkreetse eriala eripära silmas pidades:13.1. Akordioni hindamiskriteeriumid konkursil

I   Tehniline sooritus: kõla, pulss, virtuoossus, lõõtsa valdamine, pillimängu asend

II  Teksti puhtus:  etteantud teksti järgimine

III Muusikaline väljendusoskus: karakteerne mäng, emotsionaalsus, kuulamisoskus13.2. Kandle hindamiskriteeriumid konkursil

I    Tehniline sooritus: toon, tempo, strihhid, keha- ja käehoid

II   Teksti puhtus: etteantud teksti puhtalt mängimine

III  Muusikaline väljenduslikkus: pala karakteri edasiandmine, enese kuulamisoskus, emotsionaalsus, artistlikkus

13.3.Keelpillide hindamiskriteeriumid konkursil

I  Tehniline sooritus: kõla, pulss, virtuoossus, pillimängu asend

II Teksti puhtus: etteantud teksti järgimine

III Muusikaline väljendusoskus: karakteerne mäng, emotsionaalsus, kuulamisoskus13.4. Löökpillide hindamiskriteeriumid konkursil

I  õpilase pillimängu asendit, pulkade ja nuiade hoidu, lavalist käitumist

II esituse dünaamikat ja muusikalist fraseerimist, rütmilist täpsust ja teksti puhtust, esituse virtuoossust, muusikalist väljendusoskust ja emotsionaalsust

III ansamblimängu saatjaga ja oskust teda kuulata13.5. Kitarride hindamiskriteeriumid konkursil

I   Tehniline sooritus: pulss, virtuoossus, pillimängu asend, käehoid, tempo,  toon või kõla, teksti täpsus, faktuuri väljamängimine.

II Muusikaline väljendusoskus:  fraasikujundus, esituse dünaamikat, agoogika, muusikalsus

III Artistlikkus:  emotsionaalsust, laval olemise oskust, pala karakteri edasiandmine                                                                 

                                                                                     

14. Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis, kus iga kriteeriumit saab hinnata 25-palliga ning žüriiliikmete antud pallide kogusumma jagatakse 3-ga, taandades nii tulemuse 25-pallile.

           

harju

Copyright EML 2016