logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

KONKURSS 2016


» Tulemused
» Nõuded akordioniõpilastele
» Kontakt
» Reglement
» Regionaalsete voorude võitjad ja eriauhindade pälvijad
» Vabariikliku konkursi regionaalsete eelvoorude ajakava
» Registreerimisleht
» Nõuded kandleõpilastele
» Nõuded kitarriõpilastele
» Nõuded löökpilliõpilastele
» Nõuded viiuli-, vioola-, tšello- ja kontrabassiõpilastele
» Lõppvoorude ajakava
» Registreerimisleht
» Eesti Muusikakoolide Liidu noorte interpreetide konkursi 2016 hindamisjuhend ja tabel
» Ajakava Kannel. 12.03.2016 Nõmme Muusikakoolis
» Ajakava löökpill. 13.03.2016 Nõmme Muusikakool
» Ajakava. TŠELLO. 21.03.2016 Tallinna Muusikakeskkool
» Ajakava. KITARR. 19.03.2016 Nõmme Muusikakool
» Ajakava. AKORDION 18.03.2016 Keila Muusikakool
» Ajakava. VIIUL/VIOOLA 20. märts Nõmme Muusikakool

Eesti Muusikakoolide Liidu noorte interpreetide konkursi 2016 reglement

I Üldsätted

1.1 Konkurss korraldatakse kohalike omavalitsuste huvikoolide/muusikakoolide ja kunstide koolide muusikaosakondade ja muusikakoolide liidu liikmeks olevate eramuusikakoolide muusikalise põhihariduse astme õpilastele.

1.2 Konkursi korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös erialaliitudega.

1.3 Konkurss toimub eraldi erinevate instrumentide õpilastele sellele instrumendile kindlaksmääratud vanusegruppide arvestuses: 

1.3.1 akordion0 vanuserühm   kuni 8-aastasedI vanuserühm     9…10-aastasedII vanuserühm  11...12-aastasedIII vanuserühm 13...14-aastasedIV vanuserühm  15…19-aastased                                                                                                                                                                                                           

1.3.2 kitarr, kannelI  vanuserühm  kuni 10-aastased     II vanuserühm  11...12-aastasedIII vanuserühm 13...14-aastasedIV vanuserühm 15...19-aastased 

1.3.3 keelpillidI  vanuserühm  kuni 10-aastased     II vanuserühm  11...13-aastasedIII vanuserühm 14...19-aastased                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1.3.4 löökpillidI  vanuserühm    kuni 11-aastasedII  vanuserühm   12…14-aastasedIII vanuserühm   15…19-aastased

1.3.5 Õpilase vanust arvestatakse konkursiaasta 1. jaanuari seisuga (01.01.2016)

II Konkursi ülesehitus

2. Konkurss on kaheastmeline:

esimene voor ehk regionaalne voor;

teine voor ehk lõppvoor.

III Regionaalse (piirkondliku) vooru korraldus

3.1 Regionaalse(d) vooru(d) korraldavad antud regiooni koolid omavahelise kokkuleppe alusel või koostöös teiste regioonidega. (Koolide jaotumist regioonidesse vt.Lisa1).3.2 Regionaalsest voorust võtavad osa kõik konkursil osaleda soovivad ja oma kooli poolt välja valitud antud regiooni või regioonidesse kuuluvate koolide õpilased. Regionaalsest voorust osavõtmiseks on vajalik täita  registreerimisleht (vt. Lisa 2), mis saadetakse regionaalse konkursi korraldajale.3.3 Konkurss korraldatakse avaliku kontserdi vormis

3.4 Koostöös erialaliitudega lepitakse kokku žürii töö aluseks olevad hindamispõhimõtted lähtuvalt konkreetse eriala omapärast. Need põhimõtted on aluseks hindamisjuhendile, mis koostatakse konkursile eelneva aasta 20.detsembriks (20.12.2015).3.5 Konkursi näidistabel koostatakse konkursile eelneva aasta 20.detsembriks.

3.6 Regionaalse konkursi žürii koosneb vähemalt kolmest eksperdist, kelledest kaks erialaliidu ettepanekul ning üks korraldava kooli/regiooni valikul.

3.7 Žüriile tutvustatakse eelnevalt käesolevat konkursi korraldamise juhendit, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.

3.8 Žüriil ei ole õigus nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.

3.9 Regionaalse konkursi žürii tõstab esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis (laureaadid ehk kohad I-III). Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.

3.10 Regionaalse konkursi laureaadid lähevad lõppvooru, diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

IV Lõppvooru korraldus

4.1. Konkursi lõppvooru korraldab EML koostöös erialaliitudega

4.2. Konkursi lõppvoorus osalevad regionaalsete konkursside parimad.

4.3. Lõppvoor korraldatakse avalikuna.

4.4 Konkursi žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetega, kuhu kaasatakse vajadusel rahvusvahelised esindajad.

4.6 Žürii töö aluseks on hindamisjuhend.

4.8 Žüriil on õigus otsustada laureaadid, samuti anda välja diplomeid ja eripreemiaid.

V Konkursi nõuded

5.1. Konkursi reglemendi töötab välja Eesti Muusikakoolide Liit ja avaldab oma koduleheküljelhiljemalt konkursile eelneva aasta 15.oktoobriks.5.2 Konkursi nõuded töötatakse välja koostöös erialaliitudega ja avaldatakse Eesti Muusikakoolide Liidu koduleheküljel hiljemalt konkursile eelneva aasta 15.oktoobril.

5.3 Konkursi kava esitab õpilane peast nii regionaalses kui ka lõppvoorus.

   

harju

Copyright EML 2016