logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

KONKURSS 2019


» Reglement
» Hindamisjuhend
» Klaver
» Orel
» Klavessiin
» Flööt
» Plokkflööt
» Klarnet
» Oboe, Fagott
» Saksofon
» Trompet
» Altsarv
» Eufoonium
» Tromboon
» Tuuba
» Metsasarv
» Ajakava. SAKSOFON 10.03.2019 Nõmme Muusikakool
» AJAKAVA - klarnet, oboe, fagott. 9. märts 2019 Nõmme Muusikakool
» AJAKAVA - FLÖÖT 16.03 Türi Muusikakool
» AJAKAVA - PLOKKFLÖÖT 17.03 Nõmme Muusikakool
» SAKSOFONI eriala konkursi tulemused
» KLARNETI eriala konkursi tulemused
» OBOE eriala konkursi tulemused
» FAGOTI eriala konkursi tulemused
» PLOKKFLÖÖDI eriala konkursi tulemused
» Trompetite vabariikliku vooru AJAKAVA Keila Muusikakoolis laupäeval, 23. märtsil 2019
» Madalate vaskpillide vabariikliku vooru AJAKAVA Keila Muusikakoolis pühapäeval, 24. märtsil 2019
» KLAVERI eriala ajakava Elleri nim. Muusikakoolis 30.-31.03.2019
» KLAVESSIINI eriala ajakava 31.03.2019 EMTA orelisaalis
» ORELI eriala ajakava Viimski kirik 30.03.2019
» MADALASTE VASKPILLIDE konkursi tulemused 24.03.2019 Keila Muusikakool
» TROMPETI eriala konkursi tulemused. 23.03.2019 Keila Muusikakool
» ORELI eriala konkursi tulemused 30.03.2019 Viimsi kirik
» KLAVESSIINI eriala konkursi tulemused 31.03.2019 EMTA orelisaal
» KLAVERI eriala konkurs tulemused 30.-31.03.2019 H. Elleri nim. Muusikakoolis
» METSASARVE eriala konkursi tulemused
» FLÖÖDI eriala konkursi tulemused
» Lõppkontsert Tartu Ülikooli aula 13. aprill 2019 kell 15.00
» Lõppkontsert Tallinnas Mustpeade majas 14.04.2019 kell 15.00

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2019“

REGLEMENT

 

 1. Konkurss korraldatakse kohalike omavalitsuste huvikoolide/muusikakoolide ja kunstide koolide muusikaosakondade ja muusikakoolide liidu liikmeks olevate riigi- ja eramuusikakoolide muusikalise põhihariduse astme õpilastele.

 2.  Konkurss toimub eraldi erinevate instrumentide õpilastele ühe- või kaheastmelisena sellele instrumendile kindlaks määratud vanusegruppide arvestuses:
2.1. üheastmeline - klaver (A-kategooria), orel, klavessiin, oboe/fagott, metsasarv.

2.2. kaheastmeline - klaver (B-kategooria), plokkflööt, flööt, klarnet, saksofon, trompet (trompetid, kornetid), altsarv, eufoonium (eufooniumid, baritonid, tenorid), tromboon (alt tromboonid, tenor tromboonid), tuuba.

 1. Üheastmeline konkurss:
3.1. vabariiklik voor, mille korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös kokkulepitud kooliga.
 1. Kaheastmeline konkurss:
4.1. esimene voor ehk piirkondlik voor, mille korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös kokkulepitud kooliga.

4.2. teine voor ehk vabariiklik voor, mille korraldab Eesti Muusikakoolide Liit koostöös kokkulepitud kooliga.
 1. Kaheastmelisel konkursil osalejad võivad registreeruda endale sobivasse piirkondlikku vooru.
 2.  Kaheastmelise konkursi piirkondlikust voorust pääsevad osalejad vabariiklikku vooru hindamisjuhendis (Lisa 1) toodud kriteeriumite alusel.
 3.  EML-i liikmetele maksab konkursil osalemine 15 eurot osaleja kohta. Väljastpoolt EML-i on osalustasu 50 eurot osaleja. Tasu on ühekordne kogu konkursi eest.
 4.  Konkursil osalemise eest tuleb tasuda enne konkursil osalemist EML-i poolt väljastatud arvete alusel. Konkursile mitte ilmumise korral osalustasu ei tagastata.
 5.  Peale registreerumist ei saa vahetada juba valitud kategooriat ja vanuserühma.
 6.  Konkursile registreerumine toimub Google Forms keskkonna vahendusel.
 7.  Vanusegrupid ning kohustuslik repertuaar avaldatakse koos teiste konkursi nõuetega hiljemalt 1. novembriks 2018.a. Eesti Muusikakoolide Liidu veebilehel.
 8.  Kõikide instrumentide puhul arvestatakse õpilase vanust 1. jaanuari seisuga (01.01.2019).
 9.  Nii piirkondlikud kui vabariiklikud voorud korraldatakse avaliku kontserdi vormis.
 10.  Piirkondliku konkursi žürii koosneb kolmest kuni neljast eksperdist ja žüriid moodustatakse koostöös erialaliitudega.
 11. Vabariikliku vooru žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetega, kuhu kaasatakse vajadusel ja/või võimalusel rahvusvahelised esindajad.
 12. Žürii töö aluseks on käesolev konkursi reglement, konkreetse konkursi nõuded repertuaarile ja hindamisjuhend (Lisa 1).
 13. Žüriil ei ole õigust nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime,
  vanusegrupi ja esitatava kava.
 14.  Konkursi vanusegruppide tulemuste välja kuulutamine on nii piirkondlikul kui vabariiklikul konkursil enne järgmise vanusegrupi algust.
 15. Konkursi kava esitatakse peast.

 

harju

Copyright EML 2016