logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Vabariiklik noorte pianistide konkurss Eesti Kõla IV

12.06.2015


Konkurss toiub Tallinna Muusikakeskkoolis 3.-6.12.2015

ÜLDREEGLID:1. Konkurss toimub Tallinna Muusikakeskkoolis 03-06.12.2015.2. Konkurss on avatud kõigile Eesti klaveriõpilastele.3. Konkurss toimub kahes kategoorias (v.a V vanuserühm) ning iga osaleja saab ise valida, millises kategoorias ta soovib konkureerida. Erandiks on Tallinna Muusikakeskkooli, Tallinna Georg Otsa nim Muusikakooli ja Tartu Heino Elleri nim Muusikakooli õpilased, kes võivad osaleda üksnes „B“ kategoorias.4. Klassikalise suurvormi mõiste alla mahuvad teosed sonaat-allegro, rondo või variatsiooni vormis (NB! v.a klaverikontsert), mis on loodud ajavahemikus 1730-1830. Suurvormide osad esitatakse kordusteta.5. Konkursi kava esitatakse peast.6. Esinemisjärjekord loositakse konkursi avamisel.7. Konkursi osavõtumaks 20 eurot tuleb tasuda hiljemalt 01.11.2015 Rahandusministeeriumi pangaarvele EE891010220034796011 või EE932200221023778606, viitenumber 2800047737, selgitusse märkida „Eesti kõla IV ja osavõtja nimi“.8. Kõik konkursil osalemisega seotud reisi- ja ööbimiskulud jäävad konkursandi enda kanda.9. Konkursile registreerimise lõpptähtaeg on 01.11.2015 (postitempli kuupäev).KONKURSILE REGISTREERIMINE:Järgnevad dokumendid tuleb saata hiljemalt 01.11.2015 aadressil„Eesti kõla IV“ Tallinna Muusikakeskkool, Vabaduse pst 130 10920 Tallinnvõi elektrooniliselt: martti@ema.edu.ee• Vormikohaselt täidetud registreerimisleht• kvaliteetne foto (4x5 cm)• sünnitunnistuse, ID-kaardi või passi koopia• maksedokumendi koopia osavõtumaksu tasumise kohta (vajadusel väljastab kool arve, milleks palume pöörduda raamatupidamise poole: raamat@tmkk.edu.ee

KONKURSI KAVA:I vanuserühm (sünniaasta 2005 ja hiljem)Esitada kava, mis sisaldab järgmisi komponente:• klassikalise suurvormi kiire osa või etüüd;• eesti helilooja teos;• programmiline teos teemal „mängud, mänguasjad“.Kava kestus A-kategoorias 4-6 min, B-kategoorias 6-8 min.

II vanuserühm (sünniaasta 2003, 2004)Esitada kava, mis sisaldab järgmisi komponente:• klassikalise suurvormi kiire osa;• eesti helilooja teos;• programmiline teos teemal „päevaajad“ (päev, öö, hommik, õhtu jne).Kava kestus A-kategoorias 6-8 min, B-kategoorias 8-10  min.

III vanuserühm (sünniaasta 2001, 2002)Esitada kava, mis sisaldab järgmisi komponente:• klassikalise suurvormi kiire osa;• eesti helilooja teos;• teos, mille pealkirjas või karakteris väljendub „tants“.Kava kestus A-kategoorias 8-12 min, B-kategoorias 12-15  min.

IV vanuserühm (sünniaasta 1999, 2000)Esitada kava, mis sisaldab järgmisi komponente:• klassikalise suurvormi kiire osa;• Eduard Tubina teos;• Teos, mille karakteris avaldub „tokaata“.Kava kestus A-kategoorias 10-15  min, B-kategoorias 15-20 min. V vanuserühm (sünniaasta 1997, 1998)Esitada kava kestusega 20-25 min, mis sisaldab klassikalise suurvormi kiiret osa ja eesti muusikat.NB! Selle vanuserühma konkurss toimub ühes kategoorias.

Info:Martti Raidemartti@ema.edu.ee56494465

Koostööpartnerid:Eesti KultuurkapitalEesti Muusika- ja TeatriakadeemiaHasartmängumaksu nõukogu

Vaata ka: www.tmkk.edu.ee

harju

Copyright EML 2016