logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Rahvusvahelisel hariduse ja kultuuri seoseid käsitleval konverentsil Türgis

08.07.2015


Eestis kuulub haridusajaloo teaduslik uurimine mitte ehk kõige populaarsemate valdkondade hulka. Kuid on ehk huvitav teada, et maailmas tegutseb suur ja tugev institutsioon, mis koondab enda alla hariduse ajaloo uurijaid eri maadest. Selleks on Rahvusvaheline hariduse ajaloo püsikonverents (inglise keeles The International Standing Conference for the History of Education, lühendatult ISCHE), mida peetakse igal aastal eri paigas. Tänavu kogunesid haridusajaloo uurijad juba 37. korda ja sedapuhku 24.–28 juunil Istanbuli Ülikoolis.

Mainitagu siinkohal, et selle ülikooli asutamisaastaks loetakse 1453, mil Ottomani sultan Mehmed II vallutas Konstantinoopoli (praeguse Istanbuli) ning asutas kohe seejärel medrese, islamiusuliste noormeeste õppeasutuse, mida vaadeldakse praeguse ülikooli eelkäijana. Haridusajaloolaste uurimistöö paremaks korraldamiseks on igale konverentsile valitud eelnevalt teatud fookuspunkt - kindel peateema ning sellega seonduvad 4 kuni 5 alateemat, mille raames uurijad saavad esitleda oma uurimistulemusi. Tänavuse konverentsi eesmärgiks oli selgitada ajaloolises perspektiivis suhteid hariduse ja kultuuri vahel. Peatemaatikaks oligi valitud „Kultuur ja haridus” (Culture and Education), kuid ettekanded võisid suhestuda ka järgmiste alateemadega: Kultuuriline paradigma ja haridus; Keel ja haridus; Kultuuridevahelise interaktsiooni tegurid; Religioon ja haridus; Sümbolid, kangelased, lood ja müüdid ja Rituaalid ja rutiinid.Konverentsil toimusid ettekannete paralleelsessioonid korraga ülikoolilinnaku neljas eri hoones, kus nelja päeva jooksul kanti ette üle kolmesaja (323) ettekande, millede üle jätkusid puhkepausidel elavad arutelud. Lisaks toimusid spetsiaalsed koosolekud ja ümarlauaarutelud, nt korralduskomitee, samuti ajakirja Historica paedagogica väljaandekomitee kohtumiskoosolekud noorte, teadlasteed alustavate uurijatega, et selgitada välja kitsaskohti.Ajaloouurijaid oli kõigi kontinentide ülikoolidest Soomest Uus-Meremaani ja Tšiilist Taivanini. Tugevaid uurimiskeskusi lisaks paljudele Euroopa maadele tegutseb ka Austraalias, Brasiilias, Nigeerias, kust oli arvukalt esindajaid huvitavate ettekannetega. Esindatud olid ka Balti riigid, siinkirjutaja siiski ainukesena Eestist (muide, konverentsist osavõttu ise finantseerides) ettekandega Music education literature as the cultural transfer agent in German-language polyethnic schools in Estonia 1860-1914 (“Muusika õppekirjandus kui kultuuri ülekandumise tegur saksa õppekeelega polüetnilistes koolides Eestis aastatel 1860-1914”).Hariduse ajaloo uurimiskonverentsil esitleti huvipakkuvaid eri maade kultuurilisi ja hariduslikke sissevaateid, väärtussüsteemide ja probleemide käsitlusi, võimaldades välja astuda kitsast oma maa regionaalsest kontekstist ja laiendada oma intellektuaalset horisonti. Muusikakasvatusega seotud käsitlusi oli mitu, nt Elsa Rodrigues João de Deusi muuseumist andis ülevaate Portugali muusikakasvatusest 18.-20. sajandini; Josephine Wähler Saksa Instituudi Haridusajaloo Uurimise Raamatukogust (Berliin) vaagis Saksa Demokraatliku Vabariigi muusikakasvatuse praktikaid ja rituaale; noor ungari uurija Júlia Csigi Pécsi ülikoolist otsis vastust küsimusele, missuguseid jõupingutusi tehti Ungaris raudse eesriide tingimustes selleks, et integreeruda kaasaegse Lääne muusikakultuuriga ning avas muusikaõpetaja ja koorijuhi Mátyás Ivasivka tänuväärse tegevuse tollal otseste suhete loomises niisuguste heliloojatega, nagu Igor Stravinski, Paul Hindemith, Carl Orff, Benjamin Britten jt ning nendelt toona keelatud heliteoste hankimisel.Konverentsi atmosfäär oma teaduslikkuse ja mitmekülgsusega stimuleeris nii individuaalset akadeemilist arengut kui rahvusvahelist koostööd, pakkudes teadmiste vahetuseks viljakaid võimalusi. Siinkohal julgustan noori asjasthuvitatuid uurijaid osa võtma järgnevatest ISCHE konverentsidest. Ajaloo uurimine on ammendamatu ja see võib esile tuua huvipakkuvaid lahendusi, vanu „uusi” väärtusi, erinevaid kasutusvõimalusi ja võimalikke didaktilisi kontseptsioone, mida on võimalik rakendada (nii formaalses kui informaalses kasvatuses) mõnel uuel viisil tänapäevalgi.Konverentsi kultuuriline programmi raames tutvuti Süleymani ehituskompleksiga (mošeed, raamatukogu jm) ja tehti väljasõit Euroopat ja Aasiat lahutaval Bosporuse väinal.Eelmisel aastal Londonis toimunud konverentsi peateemaks oli „Haridus, sõda ja rahu”, mis pidas silmas I maailmasõja alguse 100. aastapäeva. Järgmisel aastal kogunevad pedagoogika ajaloo uurijad Chicagos, kus peateemaks on „Kasvatus ja keha”, seejärel Argentiinas ning 40. juubelikonverentsil taas Euroopas, nimelt Berliinis.

Tiiu Ernits,Tartu II Muusikakooli klaveriõpetaja,Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste instituudi külalislektorBalti haridusajaloolased, vasakult dots Irena Stonkuvienė (Vilniuse ülikool), prof Zanda Rubene (Läti ülikool), dr Tiiu Ernits, prof Iveta Ķestere ja dr Iveta Ozola (mõlemad Läti ülikool


Grupp konverentsi külalisi Istanbuli Ülikooli Rektori aias 27.06.2015. Foto T. Ernitsa erakogust


Vaade Istanbulile vana tuletorni tipust, Ische 37, Istanbul 24.-27.06.2015. Foto T. Ernits


Konverentsist osavõtjad sisenemas ülikooli vanasse raamatukokku , Ische 37, Istanbul 24.-27.06.2015. Foto T. Ernits

harju

Copyright EML 2016