logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Lähenemas on arenguprogrammi muusikakoolide juhtidele ja edendajatele registreerimise tähtaeg 31. oktoober 2015

30.10.2015


MUUSIKAKOOL – HUVITUNUD ÕPPIJA JA PÜHENDUNUD ÕPETAJA KOHTUMISKOHT November 2015–oktoober 2016 KEDA OOTAME ARENGUPROGRAMMIGA LIITUMA? Muusikalise huvihariduse edendajaid tandemites huvikooli juht + huvikooli juhtimisse/arendamisse panustav spetsialist (huvikooli õppealajuhataja, pedagoog, ringijuhendaja jne) kellel on valmidus osaleda arenguprogrammis täies mahus; kes teadvustavad noortega seotud väljakutseid muusikaalases huvihariduses; kes soovivad tutvuda tänaste heade praktikatega muusikakoolis ja luua uusi toetamismooduseid muusikaalase hariduse omandajatele; kes tunnetavad vajadust täiendada teadmisi ning oskusi õppimise toetamise valdkonnas

Muusikakoolide direktoritele ja juhtivõpetajatele suunatud SA Archimedese koolitusprogrammis saavad osaleda 12 kooli (igast koolist 2 inimest). Sellest johtuvalt palutakse väga arvestada pakkumisega, sest tegemist on pika ja põhjaliku koolitusprogrammiga, mis on Euroopa Liidu poolt rahastatud ja osalejatele tasuta.

  Tegemist on esimese võimalusega, kus Euroopa Liidu rahastused EMLi süsteemi hakkavad koolituste tarbeks jõudma. EML loodab väga aktiivset registreerimist.

Välja on võetud programmis osalemiseks kandideerimise küsimused, millele tuleb vastata (nende küsimuste nägemiseks peab muidu terve küsimustiku ära täitma):

Küsimused osalejate tandemile, millele tuleb vastata koos:  1.      Millistele põhiväärtustele tuginete oma muusikakoolis õppetegevust ja keskkonda arendades?  2.      Miks peate vajalikuks selles arenguprogrammis osaleda?   3.      Milliseid probleeme ja väljakutseid olete kogenud igapäevatöös muusikakooli õppuritega?   4.      Kas teie muusikakoolis on lisaks tavapärasele õppetööle projekte, sündmusi jmt, mille eesmärgiks on kaasa aidata noorte võimete, loovuse ja praktiliste oskuste arendamisele? 

 5.      Millistelt oma valdkonna spetsialistidelt soovite programmi jooksul õppida?   6.      Millisele oma muusikakooli idee/projekti/algatuse arendamisele soovite programmi koolituste käigus tuge saada? 

7.      Missuguste oma muusikakooli õpikeskkonna ja meetodite arendamise kogemustega saate teistele osalejatele kasulik olla? Osalejaid valitakse küsimustiku täitmise sisu järgi. Kuna kogu õppekava pole õppejõudude ja lektorite poolt veel lõplikult komplekteeritud, võetakse loodetavasti EMLi  soove ja ettepanekuid veel arvesse.

Heade soovidega,

Kadri Leivategija

------------------------------------------------------------------------------------

Loomingulise inimese sooviks on arendada oma erinevaid väljendusviise, katsetada oma võimeid ja fantaasiat. Erinevate isiksuste ja nende ideede ning tööpanuste koondumisel tekib viljakas ja loov segadus, mida korrastada osates võib saavutada vaimustavaid loometulemusi. Tänapäevane õpikeskkond on nii õppurite kui õpetajate jaoks väga rikkalik ja võimalusterohke, aga ka ennustamatu ja mitmemõõtmeline.* Kuidas tuleks täna huvikooli juhtida nii, et selle tegevus oleks noore jaoks huvipakkuv ja edasi viiv?* Missugune peaks olema sellises keskkonnas huvikooli spetsialisti roll?* Milline on noorest lähtuv õppimiskultuur?* Milliseid õppimise uuenduslikke vorme ja viise kasutada?* Keda tuleks huvikooli juhil kaasata kooli arendustegevustesse, et välja töötada noore vajadustele vastavad ideed ja lahendused?Kui tunned, et neile küsimustele vastuste leidmisest oleneb Sinu huvikooli edendamine lähiaastatel, siis kutsume Sind kandideerima. SA Archimedes Noorteagentuur kuulutab välja konkursi osalejate leidmiseks pikaajalises arenguprogrammis „Muusikakool - huvitunud õppija ja pühendunud õpetaja kohtumiskoht“. Arenguprogrammi eesmärk on aidata kaasa noorte võimeid, vajadusi ja valmisolekut arvestavate kvaliteetsete ja mitmekesiste võimaluste avastamisele ning arendamisele muusikalises huvihariduses.

KOOLITUSPROGRAMMI TULEMUSENA* viid oma muusikakoolis ellu mitteformaalse õppimise kaasaegsetele põhimõtetele vastavaid muutusi;* on laienenud oma muusikakooli arendamisse panustav koostöövõrgustik;* oled täiendanud oma õppimiskultuuri kujundamise oskusi.PROGRAMMI ÜLESEHITUS JA LÄHENEMINEProgramm koosneb viiest 2-päevasest koolitusest ning suvekoolist, mis toimub 2016. aasta 22.-25. augustil Viljandimaal, Männiku metsatalus. Suvekoolis osalevad ka kunsti- ja tantsukoolide juhid ning töötajad. 2016. aasta koolituste täpsed kuupäevad lepitakse kokku, arvesse võttes osalejate soove. Iga õppeasutuse tandem saab tuge oma kooli hetkel aktuaalsete arendustegevuste läbiviimiseks.  Iga kohtumine sisaldab võimalust arutada ametikohustusega seotud päevakajalisi probleeme. Kokkuleppel osalejatega luuakse toetav e-keskkond väärt materjalide jagamiseks ja suhtluse toetamiseks. Teile kasulikud saame olla veel kuni aasta peale programmi lõppemist. Nt arenguprogrammis osalenud kooli töötajaskonnale pakume võimalust osaleda Noorteagentuuri kohalikel ja rahvusvahelistel koolitustel eelisjärjekorras. Koolitusel arvestatakse noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise häid tavasid ja põhimõtteid. Arenguprogramm on oma olemuselt paindlik, grupi vajaduste ilmnemisel viiakse koolituskavas sisse muudatusi. Programmi loomisel on arvesse võetud Eesti Muusikakoolide Liidu sõnastatud koolitusvajadusi 2015 - 2018

KUIDAS OSALEDA?

Osalemiseks palume igal tandemil täita taotlus hiljemalt 31. oktoobriks 2015.

https://docs.google.com/forms/d/1bTgJ7Y8v27ae9Ud_ZBMUsxlr2vkWSqtoqNOojkorRgw/viewform

Arenguprogrammis osalemine on tasuta (programm, toitlustus, majutus), kuid osalejatelt (või nende tööandjatelt) eeldatakse transpordikulude katmist toimumispaika ja tagasi. Osalejate arv on piiratud 11 - 12 tandemile. Konkurss on avatud üle Eesti, koolitusele kandideerinute seast lõpliku valiku tegemisel lähtutakse taotluse kvaliteedist. Kõiki vormi täitjaid teavitatakse e-maili teel hiljemalt 5. novembriks. Programmi juhtivkoolitajateks on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Külli Salumäe ja Lii Araste

Külli Salumäe on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud ning huvijuht-loovtegevuse õpetaja, õppekava programmijuht. Peamised teemad, millega ta koolitaja ja õppejõuna tegeleb, on koolinoorsootöö, loovtegevused ning praktiline kõnekunst. Kirikumuusiku ja koorijuhina on ta aastaid juhendanud Viljandi Pauluse koguduse segakoori, olnud üldjuhiks üle-eestilistel vaimulikel laulupidudel ning kaaskorraldajaks Viljandimaa kultuurija muusikasündmustel.

Lii Araste töötab TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias õppejõuna, õpetades kogukonnatöö janoorsootöö aineid. Koolitajana on tema teemad seotud eelkõige kommunikatsiooni, kaasaegse kultuuri ning noorte ja noorusega. Sotsioloogia doktorandina on tema akadeemilise huvi keskmes popmuusika ja subkultuurid ning popmuusikaga seotud identiteedid.Koolitajatena on kaasatud veel Aivar Simmermann, Aurika Komsaare, Silvia Soro, Katrin Nielsen ja mitmed teisedki valdkonna asjatundjad nii kodu- kui välismaalt.

Küsimuste tekkimisel kirjuta palun arenguprogrammi koordinaatorile marko.vene@archimedes.ee.

 harju

Copyright EML 2016