logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Kultuuriministeerium korraldab novembri lõpus kaks autoriõigusalast koolitust

17.11.2015


25. november autoriõigus loojate (kirjanikud, kunstnikud, arhitektid jne) perspektiivist 26. november autoriõigus esitajate (interpreedid, tantsijad, näitlejad jne) perspektiivist. Mõlemad koolitused räägivad esmalt lahti autoriõiguse põhimõisted ning seejärel tuleb konkreetsemalt juttu lepingutest. Koolitused toimuvad Tallinnas kinos Artis

Kultuuriministeerium kutsub loojaid – kunstnikke, arhitekte, kirjanikke jne – autoriõiguse koolitusele, mis toimub 25. novembril 2015 kell 9.30-16.15  kino Artis suures saalis.

 

Päevakava:

9.00-9.30                    Tervituskohv

9.30-11.00                  Intellektuaalse omandi mõiste, regionaalne ja rahvusvaheline tasand, autoriõiguse olemus, kaitstavad teosed, isikud, kellele kuulub autoriõigus ja autorile kuuluvate õiguste sisu. Kärt Nemvalts (justiitsministeeriumi nõunik)

11.00-12.00                Teose kasutamine ja lepingute sõlmimine. Lühiülevaade võimalustest, kuidas kolmandad isikud saavad teost õiguspäraselt kasutada (õiguste üleandmine, litsents, autori loobumine oma õiguste teostamisest, vaba kasutus, avalik kasutus). Triin Tuulik (advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat)

12.00-13.00                Lõuna

13.00-14.00                Jätkub teose kasutamine ja lepingute sõlmimise teema. Triin Tuulik

14.00-15.00                Õiguste piiramine ehk teose vaba kasutus. Kärt Nemvalts

15.00-15.15                Kohvipaus

15.15-16.15                Kaitse tähtaeg, õiguste kollektiivne teostamine, õiguste kaitse, autoriõigusega kaasnevad õigused. Kärt Nemvalts

 

Teemad:

1.       Intellektuaalse omandi mõiste (autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused kui intellektuaalse omandi katusmõiste alaliigid)

2.       Regionaalne (EL) ja rahvusvaheline tasand (WIPO, WTO).

3.       Autoriõiguse olemus, autoriõiguse eripära võrreldes teiste omandiliikidega

4.       Kaitstavad teosed (teose mõiste ja nende liigid, kaitstuse kriteeriumid, autoriõigusega mittekaitstavad intellektuaalse tegevuse tulemused)

5.       Isikud, kellele kuulub autoriõigus (autor kui füüsiline isik; autoriõiguste kuulumine juriidilistele isikutele ja riigile; autori õigusjärglased (sh. pärijad))

6.       Autorile kuuluvate õiguste sisu (autori isiklikud õigused – õigus autorsusele, õigus teose avalikustamisele, õigus teose puutumatusele jne; autori varalised õigused – reprodutseerimisõigus, levitamisõigus ja selle lõppemine, õigus teose avalikule esitamisele jne)

7.       Teose kasutamine, autoriõiguste üleandmine ja litsentseerimine (ainulitsents, lihtlitsents, all-litsents; autorileping)

8.       Õiguste piiramine ehk teose vaba kasutamine (autori ainuõiguste piiramise üldine taust; teose vaba kasutamine isiklikeks vajadusteks; teose vaba kasutamise muud liigid ja võimalused; orbteoste kasutamine)

9.       Kaitse tähtaeg (autoriõigusliku kaitse üldine kestus, eritähtajad, tähtaegade kulgemise algus)

10.   Autoriõigusega kaasnevad õigused (üldine mõiste ja seos autoriõigusega; teose esitaja, fonogrammitootja ning meediateenuse osutaja kui kolme põhilise autoriõigusega kaasnevate õiguste valdajate grupi õigused, nende õiguste piiramine ja kaitse tähtajad; filmi esmasalvestuse tootja õigused; autoriõigusega kaasnevad õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele)

11.   Õiguste kollektiivne teostamine (õiguste kollektiivse esindamise mõiste ja olemus; kollektiivse esindamise organisatsioonide loomine, nende tegevuse põhiprintsiibid, liikmete garantiid; õigused, mida teostatakse vaid kollektiivse esindamise organisatsiooni vahendusel; direktiiv 2014/26/EL õiguste kollektiivse teostamise kohta)

12.   Õiguste kaitse (autoriõiguste tsiviilõigusliku kaitse vahendid, autoriõiguste rikkumine kui süütegu)

13.   IO kodifitseerimise raames valminud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu lühitutvustus.

Koolitusele on võimalik registreerida kuni 20. novembrini 

http://www.kul.ee/et/node/15465

 

P.S. 26. novembril toimub analoogne, esitajatele ehk näitlejatele, interpreetidele, tantsijatele jne suunatud autoriõiguse koolitus.

 

**********************************

 

Kultuuriministeerium kutsub esitajaid – näitlejaid, interpreete jne – autoriõiguse koolitusele, mis toimub 26. novembril 2015 kell 9.30-16.15 kino Artis suures saalis.

 

Päevakava:

9.00-9.30                    Tervituskohv

9.30-10.45                  Intellektuaalse omandi mõiste, regionaalne ja rahvusvaheline tasand, autoriõigusega kaasnevate õiguste olemus, esitus kui kaitstav objekt, esitajale kuuluvad õigused. Kärt Nemvalts (justiitsministeeriumi nõunik)

10.45-11.00                Kohvipaus

11.00-13.00                Esituse kasutamine ja lepingute sõlmimine. Lühiülevaade võimalustest, kuidas kolmandad isikud saavad teost õiguspäraselt kasutada (õiguste üleandmine, litsents, autori loobumine oma õiguste teostamisest, vaba kasutus, avalik kasutus). Triin Tuulik (advokaadibüroo GLIMSTEDT advokaat)

13.00-14.00                Lõuna

14.00-16.15                Esitajale kuuluvad õigused (jätk, Pekingi leping 2012), õiguste piiramine ehk teose vaba kasutus, orbteosed (sh fonogrammile salvestatud esitused), kaitse tähtaeg, õiguste kollektiivne teostamine, õiguste kaitse. Kärt Nemvalts

 

Teemad:

1.       Intellektuaalse omandi mõiste (autoriõigus ja autoriõigusega kaasnevad õigused kui intellektuaalse omandi katusmõiste alaliigid; esitajad kui autoriõigusega kaasnevate õiguste omajate alaliik)

2.       Regionaalne (EL) ja rahvusvaheline tasand (WIPO, WTO); Pekingi leping (2012)

3.       Autoriõigusest (autoriõiguse olemus; kaitstavad teosed; isikud, kellele kuulub autoriõigus; õiguste sisu; teose kasutamine; teose vaba kasutamine; kaitse tähtaeg)

4.       Autoriõigusega kaasnevad õigused üldiselt (üldine mõiste ja seos autoriõigusega)

5.       Autoriõigusega kaasnevate õiguste sisu (esitaja isiklikud ja varalised õigused)

6.       Esituse kasutamine (õiguste üleandmine ja litsentseerimine; ainulitsents, lihtlitsents, all-litsents; autorileping)

7.       Autoriõigusega kaasnevate õiguste piiramine; esituste vaba kasutamine; orbteosed (sh fonogrammile salvestatud esitused)

8.       Autoriõigusega kaasnevate õiguste kaitse tähtajad; esitajate õiguste kaitse tähtaeg

9.       Õiguste kollektiivne teostamine (õiguste kollektiivse esindamise mõiste ja olemus; kollektiivse esindamise organisatsioonide loomine, nende tegevuse põhiprintsiibid, liikmete garantiid; õigused, mida teostatakse vaid kollektiivse esindamise organisatsiooni vahendusel; direktiiv 2014/26/EL õiguste kollektiivse teostamise kohta)

10.   Õiguste kaitse (tsiviilõigusliku kaitse vahendid, õiguste rikkumine kui süütegu)

11.   IO kodifitseerimise raames valminud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu lühitutvustus

Koolitusele on võimalik registreerida kuni 20. novembrini 

http://www.kul.ee/et/node/15466

 harju

Copyright EML 2016