logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Õpilaste muusikalise omaloomingu konkurss 2016

08.01.2016


Märjamaa Muusika- ja Kunstikool kutsub huvilisi osalema õpilaste muusikalise omaloomingu konkursil. 2016.a. konkursile on oodatud instrumentaalpalad kõikidele muusikainstrumentidele kas soolona, klaveri saatel või ansamblites.

Konkursi eesmärgiks on

 innustada laste ja noorte loomingulist tegevust, arendada nende loovust

 võimaldada omandatud muusika-alaste oskuste ja teadmiste rakendamist praktikas

 süvendada noorte muusikute enese- ja esinemiskindlust

 sõlmida loomingulisi sidemeid teiste  noorte muusikutega

 

Konkursi läbiviimise kord

Muusikalise omaloomingu konkurss toimub kahes voorus.

Valikvooru tööde esitamise tähtaeg on 1.märts 2016.a. (viimane postitamise kuupäev) aadressil Märjamaa Muusika- ja Kunstikool Pihlaka t.2 Märjamaa 78 302 Rapla maakond Eesti.  Lõppvoor toimub 9. aprillil 2016.a. Märjamaa Rahvamajas Sauna 2 Märjamaa alev. Lõppvooru pääsemine teatatakse autoritele hiljemalt

25. märtsiks 2016.a. posti ja elektronposti teel.

Konkurss toimub kolmes vanuseastmes:

1) kuni 11 aastased

2) 12 - 14 aastat

3) 15 – 19 aastat

Vanust arvestatakse seisuga 1. märts 2016.a.

Konkursile võib esitada töid vabalt valitud žanrites ja vormis

Nõuded konkursitöödele ja vormistamine

Valikvooru esitatavate teoste minimaalne pikkus on 16 takti.

Ühe autori poolt esitatavate teoste arv ei ole piiratud.

Valikvooru esitatava teose juurde on lisatud ka täidetud registreerimisleht.

Valikvooru esitatakse teose noot ja helisalvestus.

Noot peab olema vormistatud arvutigraafikas ja välja prinditud. Klaverisaatega teoste puhul peab klaverisaade olema välja kirjutatud, mitte antuna ainult akordimärkidena. Sama kehtib kõikide instrumentide kohta ansamblis.

Helisalvestis esitatakse CD-l (DVD-l) mp3 vormingus  (Ühel CD-l võib olla määramatu arv teoseid.)

Lõppvoorus  esitatakse teos elavas ettekandes, esituse eest hoolitseb teose autor. Korraldajate poolt saab kasutada ainult klaverit, kõigi muude vajalike instrumentide olemasolu eest hoolitseb esitaja või autorŽürii töö ja hindamise kord

Valikvoorus hindab konkursitöid korraldajate poolt moodustatud žürii, kes valib välja tööd lõppvooru.

Lõppvooru žüriisse kuuluvad Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli õpetajate ning õpilaste esindajad ning ekspert väljastpoolt.

Autasustamine

Lõppvoorus autasustatakse  iga vanusegrupi kahte parimat autorit. Žüriil on õigus oma äranägemisel anda välja eripreemiaid.

Kõik konkursil osalejad saavad Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli tänukirja.

Kokkuleppel autoriga on korraldajatel õigus avaldada lõppvooru pääsenud teoseid trükis.

Osavõtutasu

Korralduskulude osaliseks katmiseks on konkursi osavõtutasu 3 (kolm) EUR  iga lõppvooru pääsenud autori kohta, mis tasutakse kas 9.04.16.a.  kohapeal sularahas või soovi korral eelnevalt väljastatud arve alusel. Kõik muud konkursil osalemisega seotud kulud kannavad konkursil osalejad ise.

harju

Copyright EML 2016