logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Valminud on Ene Kriguli Solfedžo õpik III klassile

06.08.2016


Ene Kriguli Solfedžo õpik III klassile on mõeldud jätkuks tema eelmistele õpikutele - eelklassile mõeldud "Tere Muusika" ja Solfedžo I ja II klassile. Uue õpiku sisu on kooskõlas valdavalt kasutusel oleva ainekavaga, aga sisaldab ka mõningaid nö. kaasaegsemaid aspekte, mis on seotud laste tänapäeva muusikakasutusega. Õpiku valmimist toetasid Kultuuriministeerium ning Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Õpiku tellimissoov palume saata aadressil muusikakoolid@gmail.com

Tellimisel palume kindlasti märkida:

tellija nimi, kool

telefoninumber

postiaadress

arve rekvisiididEne Krigul on töötanud Nõmme Muusikakoolis solfedžoõpetajana alates 1986 aastast ning on selle aja jooksul kogunud üsna palju erinevat materjali, mille abil lastele solfedžot õpetada ja huvitavamaks teha. Krigul on osalenud paljudel koolitustel, kust on hankinud huvitavaid ideid ja neid oma töös praktiliselt kasutanud. 

Ene Krigul on töötanud Nõmme Muusikakoolis solfedžoõpetajana alates 1986 aastast ning alates 1992 aastast on ta Nõmme Muusikakooli teooriaosakonna juhataja. Krigul on osalenud paljudel koolitustel, kust on hankinud huvitavaid ideid ja neid oma töös praktiliselt kasutanud.  Krigul on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika ja koorijuhtimie erialal ning eelnevalt õppinud klaveri eriala H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis ning Tartu Laste Muusikakoolis.  Ta on osalenud mitmetel täiendkoolitustel, sealhulgas Loovalt teooriast praktikasse (2014), Muusikalugu huvikoolis (2010), Fikseerimata häälestusega muusikainstrumentide intoneerimise alused (2010), Põhiprotsessid muusikas-kuidas mõista ja analüüsida muusikat (2010), Täienduskoolitus keelpilliõpetajatele G.Otsa nim.Muusikakoolis (2010), Meego Remmeli loeng eetikast (2008), Metoodilisi võtteid solfedzo õpetamiseks (2007), Solfedzoõpetajate täienduskursused Tartus  (2007), Kaasaegse infotehnoloogia kasutamine solfedzo õpetamisel  (2005), Aktiivõppemeetodid muusikaõpetuses(EMTA 2004), Audioprogrammid,salvestuse järeltöötlus arvutiga (2004), Võrdlev kultuurilugu (TÜ Viljandi Kultuurikolledz 2004), Eesti Muusikakoolide Liidu solfedzoõpetajate suvekursused Põltsamaal (2001-2003), Eesti Muusikaakadeemia täienduskursused (1999-2003), Tallinna Pedagoogikaülikooli Muusikateraapia kursus (1997-1998). Ene Krigul on koostanud EMLis kasutusel olevad õpikud  Tere muusika (2001), Solfedžo I klassile (2003) ja Solfedžo II klassile (2007) ja Noodist laulmine ja rütmiharjutused I (2013). Krigul on koostanud solfedžo ainekava Nõmme Muusikakoolile (2008), olnud Muusikalise põhihariduse raamõppekava koostamise ja täiendamise konsultant ( 2009), koostanud Noodistlaulmise kogumiku  I-VII klassile 2010, osaleb EMLi solfedžo töögrupi töös ning on olnud eksaminõuete koostaja (2001,2003,2004), osalenud Eesti Muusikahariduse Foorumil (2007) ja tegelenud õpilaste ettevalmistusega vabariiklikeks konkurssideks (I ja II koht olümpiaadil Võistusolf 2008).

 

Õpiku noodigraafika teostas, kujundas ja toimetas Silja Aavik. Silja Aavik on Türi Muusikakooli direktor ning solfedžoõpetaja ning Euroopa Muusikakoolide Liidu juhatuse liige. Silja Aavik on lõpetanud Tartu H. Elleri nim. Muusikakooli muusikateooria eriala loomingu lisaerialaga ja Tallinna Riikliku Konservatooriumi kompositsiooni erialal ning omab helilooja, muusikateoreetiliste ainete ja üldklaveri õpetaja kvalifikatsiooni. Silja Aavik omab pikaajalist solfedžo õpetamise kogemust.  Silja Aavik on ennast täiendanud noodigraafikaalastel täiendkoolitustel, sealhulgas 1993-2002  erinevate Rootsi ja Norra graafikute juures kirjastustest Warner/Chappell Music Stockholmis, Music Print as Ski’s ja Norsk Noteservice as Oslos (notatsiooniprogrammid Score ja Finale) ja 2010 Noodigraafika ja programmi Sibelius võimalused ning kasutamine praktikas ��" koolitaja G.Otsa nim. Tallinna Muusikakool. Silja Aavik on koostanud hulgaliselt solfedžoalast õppematerjali - sealhulgas solfedžo töövihikuid (1997-1999 ja 2000), Solfedžo V, VI ja VII klassile jpm. Koostöös Ene Kriguliga on koostatud Solfedžo I klassile“ (2003) ja „Solfedžo II klassile“ (2007) ning lisamaterjali „Noodist laulmine ja rütmiharjutused I“ (2013).

 

 harju

Copyright EML 2016