logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Uudised » Projektikonkurss Varaait vol 15 on avatud - taotluse esitamise tähtaeg 10.05.2019

12.04.2019


Konkursi üldeesmärk on luua noorele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Varaait 15 raames toetatakse noorsootöö teenuste arendamist noorsootööasutuste vahelise koostöö edendamise kaudu – sellest tulenevalt toetatakse konkursi raames vaid koostöös elluviidavaid projekte. Konkursi prioriteet on formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine ehk koostöö noorsootöö asutuste ja üldhariduskoolide ja/või kutsekoolide vahel. Projektikonkurssi toetab Haridus- ja Teadusministeerium 210 000 euroga. Toetatakse projekte, mille raames taotletakse toetust õppevahendite soetamiseks/renoveerimiseks, litsentsitasude katmiseks või uudsete infotehnoloogiliste lahenduste integreerimiseks vajalike kulude katmiseks. Taotleda saavad nii huvikoolid kui avatud noortekeskused.

Projektikategooriaid on 2: tavaprojektid ja IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) projektid. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 4000 eurot juhul, kui partnerina on kaasatud üldhariduskooli või kutsekooli (formaal- ja mitteformaalõppe lõimimine). Muul juhul on maksimaalne toetussumma 3000 eurot. Formaal- ja mitteformaalõpet lõimiva IKT projekti maksimaalne toetussumma on 10 000 eurot. Muul juhul on IKT projekti maksimaalne toetussumma 8000 eurot.

Konkursi tingimuste ning dokumentidega saab tutvuda SIIN.

Taotluse esitamise tähtaeg on 10. mai 2019 kell 15:00. Projektitaotlus tuleb vormistada ja esitada ENTK konkursiveebis https://entk.konkursiveeb.hitsa.ee/

ENTK korraldab huvilistele ka konkursi tingimusi ning taotlusvorme tutvustava virtuaalse infotunni. Selle kohta avaldatakse täpsem info õige pea.

Kontakt:

Agne Adler

Kohaliku tasandi koostöö- ja arenguüksus

Eesti Noorsootöö Keskus

Tel 56883685

https://www.entk.ee/harju

Copyright EML 2016