logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST


Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul alustas Eesti Muusikakoolide Liit 2019. aastal programmi korraldamist toetamaks projekte, mille eesmärk on huvihariduse valdkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine.

Programmi esimese taotlusvooru tulemused on kättesaadavad siin: http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20190510151653Hindamiskomisjoni_protokoll_2019.pdf

Toetuse saajatega sõlmitakse toetuse eraldamise lepingud.

DOKUMENDID

2019. a taotlusvooru statuut: http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20190402230527Toetusprogrammi_Noor_instrumentalist_statuut_(1).pdf

Eesti Muusikakoolide Liidu logo: http://www.muusikakoolid.ee/sise/f/20190514161049EML_logo.jpg

Haridus- ja Teadusministeeriumi logo: https://www.valitsus.ee/et/logofailid/grupid?tid_i18n=148

2019. aasta taotlusvoor

Toetusprogrammi NOOR INSTRUMENTALIST esimene taotlusvoor toimus vahemikus 2.-21. aprill ning taotlusi sai esitada elektrooniliselt Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.hitsa.ee/

Toetusprogrammi läbiviimise alus oli statuut, millele on eelpool viidatud.

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad sellised tegevused, millel on vähemalt maakondlik mõju. Tegevus peab panustama pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmisesse ning pilliõppe mitmekesistamisse ja arendamisse. Teotatavate tegevuste hulka saavad kuuluda:

-          instrumendiõppe kvaliteedi tõstmisega seotud koolitused ja meistriklassid;

-          õpitubade, suvekoolide jmt korraldamine;

-          konkursside korraldamine;

-          uute metoodiliste õppevahendite välja andmine (välja töötamine) ja tellimine s.h instrumendiõppe eesmärgil konkurssideks kirjutatud eesti heliloojate uudislooming;

-          muud muusikalist huviharidust toetavad ja arendavad tegevused instrumendiõppe valdkonnas.

 Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ja toetuse määr on kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest.

Abikõlblikud kulud on muu hulgas:

-          sündmuse korraldamise kulu, sealhulgas ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu;

-          juhendajate, koolitajate, žüriiliikmete ja teiste sarnaste tegevustega seotud isikute reisi-, toitlustus- ja majutuskulu;

-          töötasu, sealhulgas teenus-, esinemis-, autori- ja litsentsitasu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu ning maksud, välja arvatud toetuse saaja enda alaliste töötajate töötasu ja maksud;

-          heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;

-          infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;

-          reklaami, trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimise kulu.

 

Taotluse saavad esitada juriidilised isikud, kellel pole Eesti Muusikakoolide Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ees maksu- või maksevõlga, aruande esitamise võlga või muid täitmata kohustusi.

 

Kindlasti palume tutvuda ka toetusprogrammi statuudiga, kus on sätestatud täpsemad tingimused.

 

Toetusprogrammiga seotud küsimused palume esitada:

noorinstrumentalist@gmail.com

56680200

   

harju

Copyright EML 2016