logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Igal lapsel oma pill
KONKURSS 2019
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

KONKURSS 2019


» Reglement
» Hindamisjuhend
» Klaver
» Orel
» Klavessiin
» Flööt
» Plokkflööt
» Klarnet
» Oboe, Fagott
» Saksofon
» Trompet
» Altsarv
» Eufoonium
» Tromboon
» Tuuba
» Metsasarv

Lisa 1

 Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim noor instrumentalist 2019“     


HINDAMISJUHEND

 

  1. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning käesolevat hindamisjuhendit.
  1. Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt ühe hinde. Lõpliku tulemusena arvestatakse žürii liikmete hinnete keskmist. Vastavalt hinnetele antakse välja kohad:

24-25 punkti – I koht

22-23 punkti – II koht

20-21 punkti – III koht

17-19 punkti – diplom

 

  1. Piirkondliku konkursi žürii tõstab esile eeltoodud punktiarvestust järgides parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis. Žürii võib välja anda eridiplomeid ja -preemiaid.
  2. Piirkondliku konkursi laureaadid lähevad edasi vabariiklikku vooru, diplomandide võimaliku edasipääsu otsustab piirkondlik žürii.
  3. Vabariikliku vooru žürii punktide tulemusel selguvad laureaadid ning žürii võib välja anda eridiplomeid ja -preemiaid.
  4. Vabariikliku vooru žüriil on õigus välja anda iga instrumendi konkursi ülesena soovi korral üks Grand Prix.

 

harju

Copyright EML 2016