logi sisse parooliga | id-kaardiga
Uudised
... ja arhiiv
Kalender
Mis teoksil
Koolid
Liikmete nimekiri
Liidust
Üldinfo
Juhatus
EML juhatus
Kontakt
Lingid
Trükised ja õppematerjalid
Toetusprogramm NOOR INSTRUMENTALIST
IGAL LAPSEL OMA PILL
Konkurss 2020
Rahvusvaheline koostöö
Arhiiv
Vana leht
Tööpakkumised
... ja "otsin tööd"

Konkurss 2020


» Reglement
» Hindamisjuhend
» Akordion
» Kannel
» Keelpillid
» Kitarr
» Löökpillid

Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss

„Parim noor instrumentalist 2020“

HINDAMISJUHEND

 

1. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.

2. Žüriil ei ole õigust nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.

3. Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt ühe hinde. Lõpliku tulemusena arvestatakse žürii liikmete hinnete keskmist. Vastavalt keskmisele hindele antakse välja kohad:
24,0 - 25,0 punkti – I koht
22,0 - 23,99 punkti – II koht
20,0 - 21,99 punkti – III koht
17,0 - 19,99 punkti – diplom

4. Kogu konkursil mängitav kava esitatakse peast nii regionaalses kui ka vabariiklikus voorus (v.a. löökpillide konkursil väikesel trummil esitatud teosed).

5. Konkursi regiooni vooru žürii tõstab eeltoodud punktiarvestust järgides esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis. Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.

6. Regiooni vooru laureaadid (20,0 – 25,0 punkti) pääsevad vabariiklikku vooru v.a. akordioni ja kandle konkursi 0-vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. Diplomandide (17-19,99 punkti) edasipääsu otsustab žürii.

7. Vabariikliku vooru žürii otsustab konkursi laureaadid ning võib anda välja diplomeid ja eripreemiaid.

harju

Copyright EML 2016