24.05.2022

Tabasalu Muusika- ja Kunstikool otsib solfedžoõpetajat!

Tabasalu Muusika- ja Kunstikool võtab alates 1. septembrist 2022 tööle 0,5 koormusega solfedžoõpetaja.

Sooviavaldus ja CV palun saata 15.juuniks 2022 aadressile: kalev.konsa@tabasalumuusikakool.ee