19.05.2020

Elva Muusikakool pakub tööd

Otsime 2020/21 õppeaastast oma kollektiivi osalise koormusega
-kontsertmeistrit,
-kitarriõpetajat,
-eelõppe ja solfedžo rühmaõpetajat.

Pakume tööd:

EELÕPPE JA SOLFEDŽO RÜHMATUNDIDE ÕPETAJALE koormusega 6-8 tundi, mis jaotuvad kahele päevale nädalas. Pakume töökoormuse järkjärgulist kasvamist lähiaastatel.

KONTSERTMEISTRILE koormusega 0,3 (tunniplaani järgne tööaeg teisipäeviti).

KITARRIÕPETAJALE koormusega vähemalt 0,5 ametikohta.

Kandideerimiseks esitada avaldus ja CV 5. juuniks 2020. a

e-posti aadressile muusikakool@elva.ee või

Kalda 11, 61505, Elva linn, Elva vald

Info tel 5886 7287 või meilitsi