Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2022“

Nõuded viiuliõpilastele

 

Konkurss viiuliõpilastele toimub kahes kategoorias (A- ja B-kategooria)
Mõlemas kategoorias toimub konkurss kaheastmelisena:
regionaalne voor ja vabariiklik voor.

A-kategoorias võivad osaleda kõikide muusikakoolide õpilased, kaasa arvatud Tallinna Muusikakeskkooli (edaspidi TMKK), G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli (edaspidi Otsa MK) ja Heino Elleri Muusikakooli (edaspidi Elleri MK) õpilased.
B-kategoorias võivad osaleda kõikide muusikakoolide õpilased, välja arvatud TMKK, Otsa MK ja Elleri MK õpilased.

Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

Konkursi vanuserühmad ja kavade pikkused on A ja B kategoorias järgmised:

I vanuserühm kuni 9-aastased (kava pikkus kuni 6 minutit)
II vanuserühm 10 – 11-aastased (kava pikkus kuni 7 minutit)
III vanuserühm 12 – 13-aastased (kava pikkus kuni 10 minutit)
IV vanuserühm 14 – 19-aastased, v.a keskastme õpilased (kava pikkus kuni 12 minutit)

 

A-kategooria
Regionaalne voor

I vanuserühm
Esitada kaks erineva karakteriga teost, millest üks on kohustuslik teos järgnevast valikust:
Charles Dancla – Meloodiakool, 1.-3. vihik (20 pala)

 

II ja III vanuserühm
Esitada kaks erineva karakteriga teost, millest üks on kohustuslik teos järgnevast valikust:
1. Charles Dancla – Meloodiakool, 1.-3. vihik (20 pala)

2. Charles Dancla – 6 aariat variatsioonidega Op.89
3. Charles Dancla – 6 aariat variatsioonidega Op.118
4. Charles Dancla – Veneetsia karneval Op.119  
5. Charles Dancla – Resignation Op.59
6. Mõni muu Charles Dancla teos

 

IV vanuserühm
Esitada kaks erineva karakteriga teost ning etüüd, millest üks on kohustuslik teos (pala või etüüd) järgnevast valikust:
1. Charles Dancla – 6 aariat variatsioonidega Op.89

2. Charles Dancla – 6 aariat variatsioonidega Op. 118
3. Charles Dancla – Veneetsia karneval Op.119  
4. Charles Dancla – Resignation Op.59
5. Charles Dancla – 20 etüüdi Op.73
6. Mõni muu Charles Dancla teos

Vabariiklik voor
Finaalis ei esitata regiooni voorus mängitud teoseid.
Finaalis tuleb esitada suurvorm või osa(d) suurvormist.

Suurvormiks loetakse kontsertiino, kontsert (1. osa või 2. ja 3. osa), kontsertfantaasia või variatsioonid.

NB!
VABARIIKLIKU VOORU EDASIPÄÄSENUD VIIULIÕPILASTELE REGISTREERIMISLINK SIIN

 

B-kategooria

Regionaalne voor
Esitada kaks erineva karakteriga teost.
Ühe teosena soovitame Riine Pajusaare loomingut (ei ole kohustuslik).

 

Vabariiklik voor
Esitatakse sama kava, mis regionaalses voorus.

Charles Dancla teoste noodid:
 

https://drive.google.com/drive/folders/1YhXIxYsnYCNbx5bJ8VeZQl0z3wS_4pHi?usp=sharing