Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2022“

Nõuded löökpilliõpilastele    

 

Konkurss löökpilliõpilastele koosneb ühest vabariiklikust voorust.
Konkursile registreerimiseks vajuta SIIA

Õpilase kava koosneb vastava vanuserühma kahest kohustuslikust loost ja enda valitud loost või lugudest. Kava esitatakse peast, v.a väikese trummi ja multiperkussiooni teosed.
Kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

I vanuserühm kuni 11-aastased (kava pikkus kuni 6 minutit)
M. Houllif – Giant Steps noot
F.J. Gossec – Gavotte noot

II vanuserühm 12 – 14-aastased (kava pikkus kuni 8 minutit)
M. Houllif – Double Dribble noot

M. Clementi – Allegretto noot  (noot saatega)

III vanuserühm 15 – 19-aastased (kava pikkus kuni 10 minutit)
W.A. Mozart – Alla Turca noot (noot saatega)

M. Houllif – Samba Dese Days, Alice! noot

Löökpillikonkursi soovitused ja reeglid.

Kava kestus koos enda valitud looga (lugudega) ei või ületada etteantud ajapiiri. Kuna kohustuslikud lood on eelmiste kordadega võrreldes teadlikult valitud veidi lihtsamad, siis selle võrra tuleb suurem tähelepanu pöörata oma valitud repertuaarile.  

Väikese trummi kohustuslikes lugudes tuleb valida õpilasele jõukohane tempo. Järgida kirjas olevat aplikatuuri ( käte valikut). Seal, kus seda kirjas ei ole, on aplikatuur vaba. Kiirem tempo annab veatu esituse korral kõrgema hinde. Väga hoolikalt jälgida dünaamika märke!  

Eellöögid (flams) peavad läbi kogu loo olema mängitud ühtemoodi – koputustena (tap) ehk ilma hoogu võtmata, asuma põhinoodist samal kaugusel ning olema mängitud ühesuguse tugevusega, hoolimata põhinoodi dünaamikast.  

Ksülofoni kohustuslikud lood tuleb esitada sellises vormis nagu on kirjas. Mitte kasutada ksülofoni mängides pehmeid nuiasid. Väljaandja ei ole andnud aplikatuuri ning see jääb iga õpetaja enda valida. Palun see väga hoolikalt läbi mõelda, et hõlbustada fraseerimist. Soovi korral võib veerand- ja poolnoodid mängida  tremolona ka siis, kui seda kirjas ei ole (see on soovitus). Erilist tähelepanu palun pöörata fraseerimisele. 

Konkursi kohustuslik ksülofoni lugu esitatakse klaverisaatega (elavas ettekandes). 

Enda valitud lugude pillide valik on täiesti vaba. Need võivad olla kas saatega või ilma, kas trummil, ksülofonil või mõnel muul löökpillil. Siin peaks esile tulema iga õpilase individuaalsed võimed, sest  repertuaar on valitud õpetaja poolt, kes oma õpilast kõige paremini tunneb. 

Küsimuste korral pöörduda rein.roos.pauken@gmail.com