37. Uno Naissoo nimelise loomingu- ja interpretatsioonikonkursi TÄHTAEG!

Tallinn , Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool
Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool

37. Uno Naissoo nimelisest loomingu- ja interpretatsioonikonkursist võivad osa võtta kõik kuni 35-aastased muusikud. Uudisloomingulistele võistlustöödele (laulud ja instrumentaalpalad) žanrilisi piiranguid ei ole. Võistlustööde ettekandmine toimub autoripoolsete jõududega.

Võistlustöö tuleb esitada hiljemalt 1. märtsiks 2021 e-postile konkurss@otsakool.edu.ee või aadressile Vabaduse väljak 4, 10146 Tallinn märgusõnaga „Naissoo konkurss 2021“.
Vaata lisa: https://otsakool.edu.ee/kontserdid-konkursid/uno-naissoo-konkurss/