11.12.2019

Hariduskonverents „Eesti professionaalse muusikakultuuri tulevikuvaated“ 29.–30. novembril

Pilt konverentsist

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsub Eesti professionaalsete muusikute kogukonda osalema ja aktiivselt kaasa rääkima EMTA 100. aastapäevale pühendatud hariduskonverentsil „Eesti professionaalse muusikakultuuri tulevikuvaated“.

Kuigi võime Eesti professionaalsete muusikute kogukonnana olla uhked meie muusikakultuuri saavutuste üle, peame siiski endale tunnistama, et valdkonna tulevik on muret tekitav. Professionaalse muusiku haridustee algab lapsepõlvest ning kestab tema täiskasvanuks saamiseni ja sageli kauemgi, kuid tänane haridussüsteem seda ühtse tervikuna ei käsitle. Samavõrd on üles kerkinud haritud publiku järelkasvu probleem: kommertsialiseerunud ühiskond toetab pigem pealiskaudsust, milles süvenemist nõudval muusikal on end aina raskem kuuldavaks teha. Professor Toomas Siitan võttis probleemi kokku oma ettekandes muusikapäeval, 1. oktoobril, tõdemusega: „See on vaimu kriis keset majanduse kõrgaega.“

Meie muusikakõrgkooli 100. aastapäeval on põhjust küsida, mida muusikud ise ja ühiskond laiemalt saaks teha professionaalse muusikakultuuri tuleviku kindlustamiseks. Konverentsil käsitletakse Eesti muusikaelu ja -hariduse erinevaid tahke, seda nii institutsionaalsest kui probleemikesksest vaatepunktist. Eesmärk on sõnastada professionaalse muusikakultuuri ees seisvad põhiprobleemid ja otsida neile lahendusi.

Hariduskonverentsil on kavas peaettekanded prof Jane Ginsborgilt (Royal Northern College of Music, Suurbritannia), prof Toomas Siitanilt (EMTA), vanemlektor Ene Kangronilt (EMTA) ja Kadri Leivategijalt (Eesti Muusikakoolide Liit).

Samuti saab kuulata ettekandeid ja rääkida kaasa viies erialasektsioonis:
1) muusikapedagoogika,
2) 
Instrumentaalõppe sektsioon – moderaator prof Lembit Orgse Sektsioonis käsitletakse pilliõppe kui muusikaõpetuse ühe keskse valdkonna küsimusi kõige erinevamatest vaatepunktidest. Keskendutakse õppekeskkonna temaatikale, räägitakse erinevate loomeerialade koosõppimisest sündivast sünergiast uue loodava Tallinna Muusika- ja Balletikooli raames, vaetakse puhkpilli-, keelpilli ning klaveri- ja oreliõpetuse hetkeseisu ja perspektiive ning avatakse esinemisega seotud teemasid. Ettevalmistatud sõnavõtud: Jaak Sooäär, Lembit Orgse, Eero Raun, Ivo Lille, Timo Steiner, Peeter Sarapuu, Martti Raide, Mati Mikalai, Arvo Leibur, Kaido Välja ja Sirje Medell.
3) interpretatsioon ja kontserdikorraldus,
4) loomeuurimus, 
5) helilooming ja improvisatsioon.

Hariduskonverentsi esimese päeva õhtul on osalejatel võimalus nautida muusikat EMTA uues kontserdisaalis, kuulates IX Eesti pianistide konkursi finaalkontserti. Esinevad konkursi finalistid ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Jaan Otsa juhatamisel.

Hariduskonverentsil osalemine on prii. Selleks et korraldajad saaks planeerida tööd erialasektsioonides ja korraldada toitlustamist, palutakse osalejatel REGISTREERUDA SIIN  hiljemalt 15. novembriks 2019.

Vt konverentsi KAVA.

Hariduskonverentsi korraldamist koordineerib EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika ning kultuurikorralduse osakond.

Programmitoimkonda juhib prof
 Kerri Kotta.

Lisainfo:

Eerik Jõks


EMTA muusikateaduse, interpretatsiooni- ja muusikapedagoogika

ning kultuurikorralduse osakonna peakoordinaator

eerik.joks@ema.edu.ee