08.02.2023

Kultuuriministeerium kuulutas välja konkursi noortekultuuri ja kultuurihariduse eksperdi ametikohale

Noortekultuuri ja kultuurihariduse eksperdi ülesanne on noortekultuuri ja kultuurihariduse strateegia ja tegevuste juhtimine ning huvihariduse ja huvitegevuse arendamise koordineerimine. Kandideerimisdokumente saab esitada 20. veebruarini.

Lisainfot kandideerimise kohta leiate kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Noorte