09.05.2024

Tartu I Muusikakool otsib klaveriõpetajat!

Tartu I MK

Tartu I Muusikakool kuulutab välja konkursi klaveriõpetaja ametikoha täitmiseks

Ootame oma meeskonda klaveriõpetajat.

Ootused kandidaadile:
* magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon (võib olla omandamisel)
* kasuks tuleb pedagoogilise töö kogemus muusikakoolis;
* omab valmisolekut meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
* hea pingetaluvus ja vastutustunne;
* on avatud uuendustele;
* suhtleb vabalt eesti keeles (tasemel C1).

Pakume Sulle loomingulist ja toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, enesetäiendamisvõimalusi ning võimalust kaasa lüüa kooli arendamisel. Lisaks pikale (56 kalendripäeva) tasustatud suvepuhkusele pakume enesetäiendamise võimalusi, vabadust ideede realiseerimiseks ning 24-tunnise nädala  kontakttundide hulga puhul (täiskoormus) 1820 eurost palka.

Asukoht
Tähe 5, Tartu

Töökoormus:
1,0 ametikohta

Tööle asumise aeg
1.09.2024

Kandideerimise tähtaeg
31.mai.2024

Kandidaadil palume esitada:
* avaldus;
* elulookirjeldus (CV);
* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
* lühike tutvustus kandidaadile olulistest pedagoogilistest tõekspidamistest õpetajatöös (vähemalt 150 sõna)
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Materjalid saata aadressile: kaido.otsing@tartu.ee
Lisainfot küsi direktorilt: Kaido Otsing, tel +372 5074137
Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.
 

Tartu I Muusikakooli lühitutvustus

Tartu I Muusikakool on Tartu linnas asuv Tartu Linnavalitsuse hallatav huvikool, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas. Kool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri kohaselt Tartu Linn. Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Tartu I Muusikakoolis toimub õpe astme-süsteemi alusel ning koosneb kolmest astmest: A, B ja C. Nominaalaeg õppimiseks A astmes 2, B astmes 2 ja C astmes 3 aastat. Õpe astmete siseselt on paindlik ning võimaldab astet läbida nominaalajast pikema või lühema perioodi vältel. Oluline on vastata õppekavas toodud astme-eksamite ehk üleminekueksamite tingimustele. Õppekava järgselt õpivad õpilased oma instrumenti, solfedžot, B astmes lisandub eelnevale muusikaajalugu ning ansamblid.

Koolil on ca 10 traditsioonilist üritust hooajal ning kõik ettevõtmised on seotud muusika esitamise ja kuulamisega. Seetõttu on Tartu I Muusikakooli tegemistesse kaasatud ka publik, sealhulgas lapsevanemad, vilistlased, kogukond ning muusikahuvilised linnakodanikud. Kooli valdkondlikuks tunnusürituseks on Tartu I Muusikakooli legendaarse direktori Ago Russaku nimelise noorte pianistide konkurss, mis käesoleval hooajal toimub XXVI korda.

Vaata lisaks:
Koduleht: www.tmk.tartu.ee
Youtube: https://www.youtube.com/@tartuimuusikakool2119
Instagram: https://www.instagram.com/tartuesimenemuusikakool/
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-410400660
Facebook: https://www.facebook.com/TARTUIMK/