06.06.2023

Tarvastu Muusika- ja Kunstikool otsib õpetajaid!

Tarvastu MKK

Tarvastu Muusika- ja Kunstikool pakub tööd muusikaosakonnas muusikaõpetajale!

Pakume tööd:
- Klaveriõpetajale (osaline koormus)
- Solfedžoõpetajale (osaline koormus)
- Lauluõpetajale (osaline koormus)

Klaveriõpetaja viib läbi õpilastega klaveri individuaalseid tunde lähtudes õppekavast.
Solfedžoõpetaja annab rühmatunde muusikaosakonna õpilastele lähtudes õppekavast.
Lauluõpetaja juhendab soliste ja ansambleid. 

Kandideerida võib kõikidele töökohtadele eraldi või ka kõigile korraga, vastavalt soovile ja võimalustele.

 Omalt poolt pakume:
- 56 päeva puhkust;
- häid sportimisvõimalusi;
- võimalust enesetäiendamiseks
- väljakutseid pakkuvat tööd.

 Töökoormus ja palk sõltub individuaaltundide, rühmatundide ja laulutundide arvust (0,3 - 1,0 koormust).

 Kandideerimiseks edasta oma sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid Eesti Töötukassa keskkonnas või saada aadressile kool@tarvastu.vil.ee hiljemalt 16. juuniks. Vabas vormis sooviavaldusel too välja, millistele õpetajakohtadele soovid kandideerida.

 Tööle asumine septembris 2023.

 Kui on küsimusi, võta julgelt ühendust Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli direktoriga Karl Kirtiga 57801498, direktor@tarvastu.vil.ee.

 Tööpakkumiste lingid: https://tarvastu.vil.ee/toopakkumised-huvikoolishttps://www.tootukassa.ee/et/toopakkumised/muusikaopetaja-703664