Noor Instrumentalist 2019. aasta taotlusvoor

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" esimene taotlusvoor toimus vahemikus 2.-21. aprill. Maksimaalne toetuse suurus oli 3000 €, toetus eraldati 23 projekti elluviimiseks kogusummas 40 000 eurot.

2019. aasta taotlusvoor

Programmi esimese taotlusvooru tulemused on kättesaadavad siin: Hindamiskomisjoni protokoll 2019.

Toetusprogrammi NOOR INSTRUMENTALIST esimene taotlusvoor toimus vahemikus 2.-21. aprill ning taotlusi sai esitada elektrooniliselt Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.hitsa.ee/

Toetusprogrammi läbiviimise alus oli statuut: "Noot instrumentalist" 2019. a. taotlusvooru statuut.

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad sellised tegevused, millel on vähemalt maakondlik mõju. Tegevus peab panustama pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmisesse ning pilliõppe mitmekesistamisse ja arendamisse. Teotatavate tegevuste hulka saavad kuuluda:

 • instrumendiõppe kvaliteedi tõstmisega seotud koolitused ja meistriklassid;
 • õpitubade, suvekoolide jmt korraldamine;
 • konkursside korraldamine;
 • uute metoodiliste õppevahendite välja andmine (välja töötamine) ja tellimine s.h instrumendiõppe eesmärgil konkurssideks kirjutatud eesti heliloojate uudislooming;
 • muud muusikalist huviharidust toetavad ja arendavad tegevused instrumendiõppe valdkonnas.

Toetuse suurus on kuni 3000 eurot ja toetuse määr on kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest.

Abikõlblikud kulud on muu hulgas:

 • sündmuse korraldamise kulu, sealhulgas ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu;
 • juhendajate, koolitajate, žüriiliikmete ja teiste sarnaste tegevustega seotud isikute reisi-, toitlustus- ja majutuskulu;
 • töötasu, sealhulgas teenus-, esinemis-, autori- ja litsentsitasu ja muu võlaõigusliku lepingu alusel makstav tasu ning maksud, välja arvatud toetuse saaja enda alaliste töötajate töötasu ja maksud;
 • heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
 • infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;
 • reklaami, trükiste koostamise, toimetamise ning trükkimise kulu.

Taotluse saavad esitada juriidilised isikud, kellel pole Eesti Muusikakoolide Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ees maksu- või maksevõlga, aruande esitamise võlga või muid täitmata kohustusi.