Videokonkursi reglement

 

 1. Konkursikava peab olema esitatud peast (v.a. klavessiini IV ja V vanuserühm ja orel) ja järjest ilma katkestusteta nii nagu kontaktkonkursi olukorras.
 2. Salvestada võib erinevate tehniliste vahenditega (telefon, tahvelarvuti, kaamera vm). Parema heli saavutamiseks võib kasutada mikrofone. 
 3. Salvestus peab olema tehtud ühe kaameraga, ilma pildi ja heli monteerimiseta ning töötluseta, ilma optiliste filtrite või efektideta.
 4. Salvestamisel kasutada statiivi. 
 5. Salvestada hästi valgustatud ruumis. 
 6. Osaleja ei tohi seista eredalt valgustatud akna või muu sellise valgusallika taustal. 
 7. Osaleja peab olema ekraanil nähtav täispikkuses. Kontsertmeister peab jääma samasse kaadrisse konkursil osalejaga.
 8. Puhkpillide konkursi salvestusel peab osaleja olema nähtav koos pilliga. Klaveri, klavessiini, oreli konkursi salvestusel peab olema kaamera paigutatud nii, et on näha ka klaviatuur, käed ja jalad.
 9. Youtube’i üleslaetava video suurus peab olema minimaalselt resolutsiooniga 1280x720, 25 fps, kuvasuhe 16:9.
 10. Videofail laadida üles mistahes kontole youtube’i keskkonda, fail ei tohi olla avalik ja salvestuse link kopeerida registreerimisvormile.
 11. Registreerimisvorm koos osaleja andmetega ja videofaili youtube lingiga saata kindlaksmääratud tähtajaks korraldavale koolile. 
 12. Oreli, klavessiini, A-kategooria klaveri, oboe, fagoti, metsasarve ja plokkflöödi konkursile registreerimisel edastada salvestuslink EMLi kodulehel oleva registreerimisvormi kaudu.
 13. Registreerimislehel küsida nõusolek videosalvestuste avalikuks kasutamiseks.
 14. Arvestatakse ainult youtube’i linke. 
 15. Regioonivooru videosalvestust võib kasutada vabariiklikus voorus. Soovi korral võib vabariiklikuks vooruks teha uue salvestuse. Flöötide vabariiklikuks vooruks tuleb teha uus salvestus uue konkursikavaga.
 16. Salvestus ei tohi olla vanem kui 01.01.2021.
 17. Video laadimise tingimused:

16.1  Youtube´i laadides pane videofaili pealkirjaks: instrument - osaleja ees- ja perekonnanimi - Parim noor instrumentalist 2021

16.2 Kirjeldusse märkida vanusegrupp, link kodulehele https://www.muusikakoolid.ee/index.php/et/parim-noor-instrumentalist-2021, esitatavad teosed (helilooja ees-ja perekonnanimi, teose nimetus, osad).

16.3 Kirjutada iga järgneva teose alguse ette teose alguse aegimage 7

16.4 Üksikasjade lehel allpool tee valik “Ei, see ei ole mõeldud lastele”

image 10

Liigu selle nupuga edasi     image 7

16.5 Fail tuleb teha registriväliseks. 

image 9

Lingi saad kopeerida siit:

image 8

Lõpetuseks vajuta nupule SALVESTA  image 6

 1. Konkursi korraldajal on õigus konkursilt eemaldada osaleja, kelle videosalvestus ei vasta reglemendi tingimustele.
 2. Konkursil osalenutele ei väljastata trükitud tänukirju ja diplomeid. Need saadetakse osaleva kooli e-mailile.
 3. Konkursi korralduse aluseks on EMLi konkursi reglement ning videokonkursi reglement.
 4. EMLi juhatusel on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid.

TÄIENDAV INFO:

 1. EML saadab lõppvoorude osalejad ja nende kavad üle vaatamiseks liikmeskoolidele ja ootab tagasisidet 24 h jooksul. 
 2. EML tagab konkursi võitjatele karikad ja edastab need regioonijuhtidele.