24.08.2023

Ilmunud on Noodimaa V osa

Noodimaa V

Valminud on uus solfedžo tööraamat 5. klassile – Noodimaa V. Tööraamat on I, II, III ja IV osa jätkuks ning sisaldab lisaks teoreetilistele teadmistele mänge, ristsõnu, laule, kaanoneid ja ülesandeid.
Helifailid diktaatidega on leitavad www.noodimaa.ee kodulehel alates 1.09.23 Tööraamat maksab 7 eurot.
Saadaval on ka Noodimaa I, II, III ja IV  tööraamat.
Tellimused palun teha www.noodimaa.ee kodulehel.  
Alustame sügisel solfedžo õppimist uue raamatu ja uue hooga!