Rahvusvaheline koostöö

Eesti Muusikakoolide Liit on Euroopa Muusikakoolide Liidu (EMU) liige alates 2000 aastast.

Eesti Muusikakoolide Liit osaleb Euroopa Muusikakoolide Liidu regionaalsete koostöökogude Visegrad 5 ja Põhjamaad tegevuses.
Euroopa Muusikakoolide Liit (EMU) on katusorganisatsioon ja ühendab valdavalt Euroopas tegutsevate muusikakoolide liite. EMU julgustab muusikaga tegelema, toetades muusikaharidust ja praktilist pillimängu ning korraldades seminare nii õpetajatele kui ka koolijuhtidele. Vahendatakse infot, mis puudutab muusikaharidust ja muusikakoole, ning toetatakse koostööd. EMU aitab kaasa muusikakoolide liitude tekkele riikides, kus need veel puuduvad. Presiidiumi liikmed käivad ise suhteid loomas ja selgitustööd tegemas. EMU asutati 1973. aastal Saarbrückenis. Algselt kümne riigi muusikakoolide esindajaid koondanud ühendus laienes hoogsalt pärast 1989. aastat, kui idapoolsetes Euroopa riikides hakati moodustama muusikakoolide ühendusi. EMU on omakorda Euroopa muusikanõukogu ja rahvusvahelise muusikanõukogu liige.