12.10.2022

Eesti Muusikakoolide Liidu avalik pöördumine Vabariigi valitsuse ja Riigikogu kultuurikomisjoni poole muusikakoolide õpetajate võrdseks kohtlemiseks

EESTI MUUSIKAKOOLIDE LIIDU AVALIK PÖÖRDUMINE VABARIIGI VALITSUSE JA RIIGIKOGU KULTUURIKOMISJONI POOLE MUUSIKAKOOLIDE ÕPETAJATE VÕRDSEKS KOHTLEMISEKS

Oleme tänaseks jõudnud olukorda, kus tunneme tõsist muret Eesti professionaalse muusikahariduse ja muusikakultuuri jätkusuutlikkuse pärast.
Muusikakoolide õpetajad on panustanud oma õppesse keskmiselt 17 aastat. Muusikakoolid on olnud taimelavaks meie tänastele (tipp)interpreetidele, heliloojatele, muusikateadlastele ja paljudele teistele silmapaistvatele isikutele, kes on Eesti maailmakaardil tuntuks teinud. Laulupeo traditsioon seisab paljuski muusikakoolides antud pilli- ja lauluõpetusel.
Samuti on muusikakoolide missiooniks olnud tagada tulevikuks pilliõpetajate järelkasv, et kõikides Eestimaa piirkondades oleks kättesaadav mitmekülgne ning kvaliteetne muusika huviharidus.

Muusikaõpingute mõju inimese arengule on palju uuritud. Harvardi meditsiinikooli teadlased võrdlesid koos kolleegidega 41 last, kes olid õppinud mõnda muusikainstrumenti, 18 lapsega, kes ei mänginud ühtegi pilli. Testid näitasid, et pillimängu õppinud lapsed said oma kaaslastest paremaid tulemusi kuulamisharjutustes, käteosavuses, sõnavaraharjutustes ja arutlusoskust hindavates ülesannetes. Lisaks annab instrumendi õppimine tulevikus ühe võimaliku erialavaliku.
Täna varieeruvad muusikakoolide õpetajate palgad 900 eurost 1400 euroni. Muusikakoolide õpetajate töötasu sõltub omavalitsuse võimekusest ja prioriteetidest.
Positiivne uudis üldhariduskoolide õpetajate ja kultuuritöötajate palgatõusu kohta tekitab suurt muret omavalitsuse suutlikkuses muusikakoolide õpetajate palkade järele aitamisele.
1. jaanuarist 2023 tekib olukord, kus üldhariduskooli õpetaja töötasu erineb piirkonniti pea kahekordselt muusikakooli õpetaja töötasust. Muusikaõpetaja, tehes samalaadset tööd erinevates koolides, võib saada ühes koolis oluliselt väiksemat palka kui teises.
Muusikakoolide õpetajad on võrdsed üldhariduskoolide õpetajatega ning väärivad samaväärset töötasu. Eesti Muusikakoolide Liidu ettepanek riigile on toetada kohalikke omavalitsusi muusikakoolide õpetajatele palga maksmisel riigipoolse rahastusega sarnaselt lasteaiaõpetajatega ning väärtustada muusikakoolide õpetajaid samaväärselt üldhariduskoolide õpetajatega.
Eesti Muusikakoolide Liit ühendab 87 muusikakooli, 2000 õpetajat ja 12 000 õppurit.

 

Eesti Muusikakoolide Liidu juhatus