19.06.2020

Pilliprojekti 2020. aasta tulemused on selgunud

Saksofon üleval

Toetus eraldati 51 asutusele kogusummas 54 800 eurot.

Toetusprogramm "Igal lapsel oma pill", mille kaudu toetatakse muusikakoolidele pillide ostmist ja remontimist, sai jätku ka 2020. aastal. Tänu eraldatud toetusele jõuab muusikakoolidesse üle Eesti 46 uut pilli ning korda tehakse kuus pilli, millest neli on tiibklaverid. Toetuse saajad on nähtavad hindamiskomisjoni protokollis, mis on kättesaadav siit: ILOP toetuse saajad 2020.

Loe täpsemalt "Igal lapsel oma pill" leheküljelt.