07.10.2020

Varaait vol 16 taotlusvooru. Taotlusi saab esitada kuni 26. oktoobrini kell 23.59

Konkursiveebis saab esitada taotlusi kevadel edasi lükatud Varaait vol 16 taotlusvooru. Taotlusi saab esitada kuni 26. oktoobrini kell 23.59 Harno konkursiveebis, mis asub siin: https://noored.konkursiveeb.edu.ee/.

Varaaida projektikonkursi kogumaht on 210 000 eurot. Konkursi ajaraam on küllaltki tihe, sest projekti tegevused ja kulutused tuleb läbi viia selle aasta sees, kuid nende läbiviimine sel aastal on valdkonnale väga oluline.

Projektikonkursi üheks fookuseks on terviklike lahenduste loomine, mis võimaldaksid distantsilt tegevuste läbiviimist ja vastaksid noorte ja juhendajate vajadustele. Kuigi ajaraam on kitsas, jätame siiski taotlejatele soovi korral võimaluse teha MFÕ koostöö kui ka IKT projekte, et esitada juba varasemalt läbimõeldud koostööprojekte. Kevadel tõime muudatusena sisse tavaprojektide kategooria, mis annab võimaluse soetada vahendeid ilma koostööpartneriteta.

Varaaida konkursist saavad osa võtta huvikoolid ja avatud noortekeskused.

Konkursi virtuaalne infotund toimub 15. oktoobril kell 13.00. Infotunnile registreerumine ja kogu info projektikonkursi kohta on leitav siit: https://entk.ee/toetused/varaait/

Olulisemad muudatused võrreldes varasemaga:

  1. Eraldi hindamiskriteeriumiks on tegevused, mis aitavad distantsõppe terviklikke lahendusi välja töötada;
  2. Projektikonkursil ei ole nõutav oma- ega kaasfinantseering;
  3. Tavaprojekti maksimaalne toetussumma on 3000 eurot.
  4. Tavaprojektides ei ole vajalik koostööpartnerite kaasamine. Formaal- ja mitteformaalõppe koostööprojektides on vaja vähemalt ühte koostööpartnerit, IKT projektides vähemalt kahte ning IKT formaal- ja mitteformaalõppe koostööprojektides vähemalt kolme partnerit.
  5. Kõikidel projektikategooriatel on sama taotlusvorm Konkursiveebis.

 

Kontakt:
Karl Kirt

peaekspert
Haridus- ja Noorteamet
Noortevaldkonna korraldamise osakond
mob +372 51 974 349
karl.kirt@harno.ee
www.harno.ee