28.03.2024

Märtsikuu uudiskiri

 

Eesti Muusikakoolide Liidu uudiskiri

MÄRTS 2024

 

Konkurss "Parim Noor Instrumentalist 2024"

Vabariikliku konkursi “Parim Noor Instrumentalist 2024” enamus voore on juba toimunud ning ees on ootamas veel vaid tšello- ja kontrabassiõpilaste vabariiklik konkurss 5. aprillil Keila Muusikakoolis. Täname kõiki liikmeskoole, kes regionaalsete eelvoorude korraldamise enda peale võtsid!
Konkurss kulmineerub lõppkontsertidega, kus toimub laureaatide (I-III koht) autasustamine nimeliselt graveeritud karikatega ning muusikaliste etteastetega astuvad üles konkursil I koha pälvinud noored instrumentalistid. Lõppkontserdid toimuvad järgmiselt:
L 20. aprillil kell 15:00 Tartu Ülikooli aulas - lõppkontsert Tartu, Lõuna-Eesti, Virumaa ja Lääne-Pärnu regioonidele
P 21. aprillil kell 15:00 EMTA suures saalis - lõppkontsert Tallinna ja Loode-Eesti regioonidele
Lõppkontserdid on tasuta ning kõik huvilised on väga oodatud kuulama!

Konkursi seniste tulemustega saab tutvuda EMLi kodulehel: "Parim Noor Instrumentalist 2024" tulemused

 

Arengutoetus noortele talentidele - meeldetuletus

EMLi toetusprogramm “Arengutoetus noortele talentidele” taotluste esitamise periood sel aastal on 10. aprillist 10. maini. Toetuse kasutamise periood on 10. aprillist 15. oktoobrini, mille kohta ootame aruannet hiljemalt 8. novembriks 2024. Projektiga seotud tegevused võivad kesta 2024. aasta lõpuni. 
Täpsemalt saab toetusprogrammi tingimustega tutvuda EMLi kodulehel: Arengutoetus noortele talentidele

 

EMLi ja EMTA rektoraadi koosolek 

26. veebruaril kohtusid EMLi juhatus ja EMTA rektoraat Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias ühise laua taga, et vaadata üle, millised edasiminekud on toimunud viimasest kohtumisest ning teha koostööplaane tulevikuks.
Kokku lepiti õpetajate tunnustusürituse korraldamises Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias selle aasta novembris (vt allpool “Õpetajate tunnustussündmus”).
EMTA andis teada plaanis olevatest koolitustest (keelpilliõpetajatele Värska suvelaagris, kitarriõpetajatele 4x6 tundi ja klaveriõpetajatele 2 päeva sügis-talvel).
Rääkisime muusikakooli õpetajate töötasude regionaalse tasakaalustatuse puudumise teemal.
Arutasime muusikakoolis pakutavatest tasemetest. Jõudsime ühisele arusaamale eelprofessionaalse õppe selge sõnastamise ning raamõppekava vajalikkusest. 

 

Raamõppekava

Oleme plaani võtnud raamõppekava loomise muusikakoolidele. Eesmärk on pakkuda võimalust muusikakoolide taseme ühtlustamisel ning suuremaid väljavaateid edasiõppimiseks. Aprillikuu esimesel nädalal alustame kaardistamisega ning vajalike osapoolte kaasamisega. Heakskiidu oleme saanud ka haridus- ja teadusministeeriumilt.

 

Õpetajate tunnustussündmus

Eesti Muusikakoolide Liit on otsustanud tagasi tuua õpetajate tunnustussündmuse, kus ühiselt kuulatakse muusikalisi etteasteid ja jagatakse õpetajate tunnustuspreemiaid. Üritus toimub 24. novembril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimaja suures saalis. 

 

Haridus- ja Teadusministeeriumi ja HUVE kohtumine

18. märtsil toimus Tallinnas haridus- ja teadusministeeriumis kohtumine, kuhu olid kutsutud kõik HUVE esindajad arutamaks erinevate mõistete definitsioone huvihariduses. Meie poolt osalesid Mihkel ja Regina. 
Ministeeriumi soov on korrastada huvihariduse mõisted nii, et oleksid ühtselt arusaadavad kõikidele osapooltele - loodavas huviharidusseaduses ja noorsootöö seaduses.