Liidust

Eesti Muusikakoolide Liit on mittetulundusühing, mis ühendab 91 muusika-ja kunstidekooli üle Eestimaa.
Liidu tegevuse aluseks on põhikiri.

klaver-1

 

Põhilised tegevusvaldkonnad on:

 • Õpikute ja muude õppematerjalide koostamine ja tootmine
 • õpilaskonkurssite korraldamine
 • õpetajate täiendkoolituse korraldamine
 • koolide huvide esindamine haridusministeeriumi töögruppides ja koostöö kultuuritöötajate ametiühinguga

Eesti Muusikakoolide Liit on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partner muusika huvivaldkonnas.

Eesti Muusikakoolide Liit on Euroopa Muusikakoolide Liidu (EMU) liige alates 2000. aastast.

 

Eesti Muusikakoolide Liit jaguneb kuueks regiooniks:

Loode-Eesti regioon

 • regiooni juht: Andres Teppo; andres@keila.ee; +372 516 5765

Lõuna-Eesti regioon

 • regiooni juht: Piret Rips-Laul; piret.laul@vorumuusikakool.ee; +372 5660 7373
 • regiooni juhi asetäitja: Tiina Kadarpik; muusikakool@verska.ee; +372 521 3309

Pärnu regioon

 • regiooni juht: Mall Türk; malltyrk@gmail.com; +372 5647 6120

Tallinna regioon

 • regiooni juht: Kadi Katariina Sarapik; kadi.sarapik@mk.edu.ee; +372 5669 8824

Tartu regioon

 • regiooni juht: Kaido Otsing; otsing@hotmail.com; +372 507 4137

Virumaa regioon

 • regiooni juht: Margit Raag; margit.raag@johvi.ee; +372 553 4228