Õppematerjalid

Eesti Muusikakoolide Liit levitab erinevaid õppeotstarbelisi muusikavaldkonna trükiseid. Peamiselt kuuluvad nende hulka solfedžo ja muusikaloo õpikud kuid valikus on ka mõningaid noote kitarridele ja puhkpilliansamblitele.

Tellimissoovid palume edastada e-posti aadressil muusikakoolid@gmail.com.

Lisainfo telefonil +372 506 1749

  • Tellimisel tuleb kindlasti märkida:
  • Tellija nimi, kool
  • telefoninumber
  • postiaadress
  • arve rekvisiidid
     

EMLi saadaolevad trükised:

1           Ene Krigul „Solfedžo I klassile”

2           Ene Krigul  „Solfedžo II klassile“

3           Ene Krigul „Solfedžo III klassile“

4           Uus õpik. Ene Krigul  „Solfedžo IV klassile“ (2020)

5           Peetsalu/Petersoo Solfedźo IV klassile

6           S. Aavik Solfedźo V klassile          

7           S. Aavik Solfedźo VI klassile         

8           S. Aavik Solfedźo VII klassile       

9           Lühiülevaade muusikaloost V klassile

10           Lühiülevaade muusikaloost VI klassile

11          Lühiülevaade muusikaloost VII klassile            

12          L. Jõeleht Kitarripalad    

13          Ott Kask 4+                       

14           Ene Krigul  Solfedžo õpetamise lisamaterjal "Noodist laulmise ja rütmiharjutused II"
 

 

NB! Soovitatakse kasutada veebilehitsejat Google Chrome, kuivõrd sellega saab wav-helifaile kuulata ilma et neid peaks alla laadima. Google Drive'is ehk meie "ülesannete kogus" mugav seiklemine on Chrome'is garanteeritud.