Arengutoetus

Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetus noortele talentidele

 

2024. aasta taotlusvoor

Toetusprogrammi "Arengutoetus noortele talentidele" 2024. aasta taotlusvooru tulemused

 

"Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetus noortele talentidele" 2024. aasta taotlusvoor on avatud perioodil 10. aprill kuni 10. mai. Taotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kaudu (avame 10. aprillil 2024).
 

Toetusprogrammist

Arengutoetuse eesmärgiks on toetada silmapaistvaid muusikakoolide õpilasi mitmekesisemate õppetingimuste ja -väljundite loomiseks. Toetus on suunatud muusikakoolide õpilastele, kellel on potentsiaali õppida muusikat ka kesk- ja kõrgtasemel. Toetuse eraldamise tulemusena tõuseb noorte talentide erialane võimekus.

Taotlejatel palume kindlasti tutvuda toetusprogrammi statuudiga.

Kes on 2024. aasta toetuse saajateks ja mis tegevusteks on toetus mõeldud?

Arengutoetuse saajateks on muusikakoolid, kus õpib õpilane, kellele toetust taotletakse. Toetuse eest kaetakse kulutused õpilasele või kollektiivile, mille sisuks on õppetegevuse mitmekesistamine. Selleks võib olla näiteks meistrikursustel, koolitustel, konkurssidel, festivalidel osalemine. Toetuse eest on võimalik katta näiteks osalustasu, transpordi, majutuse jms kulude eest. Toetus on mõeldud konkreetsele õpilasele või kollektiivile. Üks muusikakool võib toetust taotleda mitmele õpilasele.

Arengutoetus antakse välja ühes kategoorias:

Noore talendi arengutoetus 

Silmapaistvad õpilased vanuses 12-19. a, kes õpivad muusikakooli põhiastmes või keskastme eelõppes ning on osalenud eriala konkursil või on muul moel erialaste tulemustega silma paistnud. Toetus ei laiene õpilastele kes õpivad muusikat kesk- või kõrgtasemel. 

Toetus on ettenähtud tegevusteks, mis soodustavad õpilase erialalist arengut (nt osalemine meistriklassides, mentorõppes, õppelaagrites, koolitustel, konkurssidel).

Toetuse taotlemiseks peab taotluses kirjeldama: 

  • arengutoetuse kasutamise plaane (tegevuskava);
  • õpilase motivatsioonikiri, mis kirjeldab tema tulevikuplaane;
  • õpilase seniste erialaste tulemuste kirjeldus.

 

Toetuse suurus ja kasutamise aeg

Toetuse suuruseks on 200 kuni 700 eurot ühe inimese kohta ning kuni 1000 eurot kollektiivi kohta. Toetussumma eraldatakse vastavalt tegevuskavas planeeritud tegevustele. Täpse taotletava summa esitab taotleja taotluses.
Toetuse kasutamise periood on 10. aprill kuni 31. oktoober 2024. Projektiga seotud tegevused võivad kesta 2024. aasta lõpuni. 

  • Eraldi õpilasele toetuse taotlemiseks valida taotluse vorm nimega: EML arengutoetus noortele talentidele 2024 - õpilane
  • Kollektiivile toetuse taotlemiseks palume valida taotluse vorm nimega: EML arengutoetus noortele talentidele 2024 - kollektiivid

 

Aruandlus

Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise aruande hiljemalt 8. novembriks 2024. Projekti tegevused ise võivad kesta kuni 2024. aasta lõpuni.

Aruandevorm on kättesaadav siit: Toetuse kasutamise aruanne. (Dokument tuleb alla laadida, et seda oma arvutis täita).

Taotluse esitamine ja hindamine

Taotluse saab esitada elektrooniliselt HARNO konkursiveebis (avame 10. aprillil 2024)

Taotluse hindamisel võetakse muu hulgas arvesse taotluse vastavust taotlusvooru eesmärkidele ning taotluse selgust ja läbimõeldust.

Hindamiskomisjon esitab toetuse saajate nimekirja koos toetussummadega, seejärel sõlmib EML muusikakooliga toetuse andmise lepingu toetus makstakse välja 14 päeva jooksul.

Toetusmeetme eelarve finantseeritakse Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt EML-le eraldatavatest vahenditest.
 

Katreen Hirvoja
EML-i projekti- ja kommunikatsioonijuht
arengutoetus@gmail.com