Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Nõuded kitarriõpilastele

Konkurss kitarriõpilastele toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.

Esitada 2-3 pala, millest üks valida vastava vanuserühma kohustuslike palade hulgast.
Teine pala on erineva karakteriga ja/või erinevast ajastust. Kolmas pala lisada juhul, kui kava on liiga lühike.

Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru, v.a 0 vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. 

 

0 vanuserühm kuni 8-aastased (kava pikkus on vaba)
Carlo Calvi – Canario noot
Vaido Petser – Lumepilved noot
Traditional Celtic Jig – 
The Irish Washerwoman noot 

I vanuserühm 9 – 10-aastased (kava pikkus 2.30-6 minutit)
Johann Krieger – Menuett noot
Peeter Prints–  Jõe ääres noot
Ernesto Garcia de Leon –
etüüd nr.1 noot

II vanuserühm 11 – 12-aastased (kava pikkus 3-7 minutit)
Santiago de Murcia – Allegro noot
Vaido Petser –  Filmi lõpp noot
Alexander Vintsky –
teema variatsioonidega  “Lemmik ussike metsmaasika sees” noot

III vanuserühm 13 – 14-aastased (kava pikkus 5-10 minutit)
Gaspar Sanz – Pavaan  noot
Vaido Petser – Heinakuu noot
Richard Charlton –
The Black Cockatoo noot

IV vanuserühm 15 – 19-aastased (kava pikkus 6-12 minutit)
Johann Sebastian Bach – Prelüüd d-moll, BWV 999 noot
Ranno Nurmsaar –  Angelo di Garda noot
Chris Ruebens –
Etude Concertante VIII noot