Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2022“

Nõuded kitarriõpilastele

Konkurss kitarriõpilastele toimub kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.

Esitada 2-3 pala, millest üks valida vastava vanuserühma kohustuslike palade hulgast.
Teine pala on erineva karakteriga ja/või erinevast ajastust. Kolmas pala lisada juhul, kui kava on liiga lühike.

Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. 

Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru, v.a 0 vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii.

0 vanuserühm kuni 8-aastased (kava pikkus on vaba)
Fernando Sor – Allegretto op 44 nr 2 noot

Juliana Kuklin – Reis kaugele külmale maale läbi mere noot 

Dmitri Timoshenko – Mäng  noot

I vanuserühm 9 – 10-aastased (kava pikkus 2.30-6 minutit)
Daniel Fortea – Valss G-duur noot

Juliana Kuklin – Salapärane seiklus noot

Iljo Toming – Suve bluus noot

II vanuserühm 11 – 12-aastased (kava pikkus 3-7 minutit)
Fernando Sor – Allegretto moderato op 60 nr 22 noot

Dmitri Timoshenko – Mägismaalase seiklused noot

Vaido Petser – August noot

III vanuserühm 13 – 14-aastased (kava pikkus 6-10 minutit)
Francisco Tarrega – Masurka C-duur noot

Vaido Petser – Päikeselaul noot

Eino Keningi – Bossa Nova noot

IV vanuserühm 15 – 19-aastased (kava pikkus 8-12 minutit)
Mauro Giuliani – Variatsioonid La Folia teemale op 45 noot

Iljo Toming – Kevad 2007 noot

Robert Jürjendal – 1966 noot