Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Konkursile registreerimise tähtaeg on 2. veebruar 2024 (hiljemalt 23.59)
Konkursile saab registreerida siin: löökpilli eriala registreerimisleht

 

Nõuded löökpilliõpilastele

Konkurss löökpilliõpilastele koosneb ühest (ja ainult) vabariiklikust voorust.
Konkursist osavõtjad jaotatakse kolme vanuserühma.

Löökpillikonkursi reeglid:

Õpilase kava koosneb vastava vanuserühma ühest kohustuslikust Mitchell Petersi
(Intermediate Snare Drum Studies) väikese trummi etüüdist ja teisest enda valitud loost või
lugudest. Kava esitatakse peast, v.a väikese trummi ja multiperkussiooni teosed.
Kinni tuleb pidada kava ajalistest piirangutest. Samas on soovitus kõik lubatud minutid
ära kasutada.

Kuna seekord on kohustuslikuks looks ainult üks v. trummi etüüd, siis tuleb enam
tähelepanu pöörata muu repertuaari valikule ja ettevalmistamisele.

Löökpillikonkursi soovitused:
Väikese trummi etüüdis tuleb valida õpilasele jõukohane tempo. Nõutud tempo vahemikku
jääv kiirem tempo annab veatu esituse korral kõrgema hinde. Väga hoolikalt jälgida dünaamika märke!
Eellöögid (flams) peavad läbi kogu loo olema mängitud ühtemoodi – koputustena (tap) ehk
ilma hoogu võtmata, asuma põhinoodist samal kaugusel ning olema mängitud ühesuguse
tugevusega, hoolimata põhinoodi dünaamikast. Topelt eellöögid (drag) võib mängida ühe
käega e. topeltlöögina.
Üldine soovitus on mängida v.tr. etüüd põhimõtteliselt vahelduvate kätega, valides
juhtkäeks õpilase tugevama käe. Tremoloid mitte liiga kinni pressida. (juhtkäsi on see, mis
alustab uusi rütmikujundeid, see on soovitus!)

Enda valitud lugude pillide valik on vaba. Vähemalt üks pala peab olema klaveri saatega,
mis on konkursil elavas ettekandes. Ülejäänud lood võivad olla kas saatega või ilma, kas
trummil, ksülofonil või mõnel muul löökpillil. Siin peaks esile tulema iga õpilase
individuaalsed võimed, sest repertuaar on valitud õpetaja poolt, kes oma õpilast, tema huvisid
ja võimeid kõige paremini tunneb.
Lugude valikul võiks arvestada ka sellega, et kuulajal oleks huvitav kuulata.

 

I vanuserühm kuni 11-aastased (kava pikkus kuni 6 minutit)
M.Peters nr. 4, lk. 16. (1.15“) noot

II vanuserühm 12 – 14-aastased (kava pikkus kuni 8 minutit)
M.Peters nr. 7, lk. 19. (1:50“) noot

III vanuserühm 15 – 19-aastased (kava pikkus kuni 10 minutit)
M. Peters nr. 27, lk. 39. (1:40“) noot

 

Rõõmsat harjutamist!

Küsimuste korral pöörduda rein.roos.pauken@gmail.com