03.06.2024

Kärdla Muusikakool otsib direktorit!

Kärdla Osavalla Valitsus kuulutab välja konkursi direktori vabaneva ametikoha täitmiseks uuest õppeaastast. Kärdla Muusikakooli eesmärgiks on laste ja noorte muusikaalaste võimete avastamine ja kavakindel arendamine.

Direktori peamisteks ülesanneteks on muusikakooli juhtimine, koostöös pedagoogide, hoolekogu ja koolipidajaga, tagades muusikakooli tulemusliku töö ja arendamise ning eelarvevahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise.

Erialase hariduse korral on võimalik töökoormust suurendada õpetajana.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • soovitavalt magistrikraad;
 • juhtimiskompetentsid;
 • eesti keele oskus tasemel C1.

Kandidaadil esitada:

 • avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

Pakume:

 • tööaega osalise koormusega;
 • põnevat tööd haridusvaldkonnas;
 • koolitus- ja enesetäiendusvõimalusi;
 • võimalust luua edulugu noorte hiidlaste muusikaalaste hariduse kujundamisel;
 • erialase hariduse korral on võimalik töökoormust suurendada õpetajana.

Tööle asumine 01.09.2024.

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 27.06.2024 meiliaadressile valitsus@hiiumaa.ee