29.05.2023

Vastseliina Muusikakool otsib solfedžoõpetajat

Vastseliina Muusikakool võtab tööle solfedžoõpetaja

Vastseliina Muusikakool võtab tööle solfedžoõpetaja, kelle pädevuses oleks õpetada 1.-7. klassi solfedžorühmasid.

-Täiskoormus

-Tööle asumine alates 01.09.2023

Lisainfo ja dokumendid: muusikakool@edu.voruvald.ee ; 5351 9292