Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2023“

Nõuded klaveriõpilastele

 

1. Klaveriõpilaste konkurss toimub kahes kategoorias.

A-kategooria konkurss toimub ühe vabariikliku vooruna. Osaleda võivad kõikide muusikakoolide õpilased, kaasa arvatud Tallinna Muusika- ja Balletikooli (edaspidi MUBA) ja Heino Elleri Muusikakooli (edaspidi Elleri MK) õpilased.

B-kategooria konkursil on regionaalne voor ja vabariiklik voor. Osaleda võivad kõikide muusikakoolide õpilased, välja arvatud MUBA ja Elleri MK õpilased. 

 

2. 0 vanuserühm kuni 8-aastased.
Esitada kaks erineva karakteriga teost (kava kestus on vaba).

0 vanuserühma konkurss on vaid regionaalne ja vabariiklikku vooru 0 vanuserühmale ei toimu.  0 vanuserühma konkurss on avatud kõikide koolide õpilastele.

3. Kogu kava esitatakse peast. 

4. Kava pikkus peab mahtuma tingimustes ette antud ajaraamidesse.

5. Mõiste „teos(ed)” annab võimaluse esitada antud nõudmiste valdkonnas enam kui ühe teose.

6. Õpilane saab konkursil osaleda korraga vaid ühes kategoorias.


 

A-KATEGOORIA

Konkursile registreerimine SIIN

I vanuserühm 9 - 10-aastased (kava kestus 3-6 minutit)
a) teos, mis on loodud enne aastat 1750
b) teos loomadest, lindudest või putukatest
c) etüüd või virtuoospala


II vanuserühm 11 - 12-aastased (kava kestus 6-9 min)
a) suurvorm
b) Eesti helilooja teos(ed)
c) etüüd või virtuoospala

 

III vanuserühm 13 - 14-aastased (kava kestus 7-11 min)
a) J. S. Bachi Prelüüd ja fuuga või ainult Prelüüd kogumikust “Hästitempereeritud Klaviir”
    (välja arvatud Prelüüd C-duur HTK I) või kolmehäälne inventsioon (Sinfonia)
b) teos(ed), mis on loodud ajavahemikus 1820-1920
c) etüüd või virtuoospala

 

IV vanuserühm 15 - 19-aastased (kava kestus 10-15 min)
a) teos, mis on loodud 20. või 21. sajandil
b) teos(ed) vabal valikul
c) etüüd või virtuoospala

 

B-KATEGOORIA

I vanuserühm 9 - 10-aastased (kava kestus 2,5-5 minutit)
a) teos, mis on loodud enne aastat 1750
b) teos loomadest, lindudest või putukatest

II vanuserühm 11 - 12-aastased (kava kestus 4-7 min)
a) suurvorm
b) Eesti helilooja teos(ed)


III vanuserühm 13 - 14-aastased (kava kestus 5-9 min)
a) J. S. Bachi Prelüüd ja fuuga või ainult Prelüüd kogumikust “Hästitempereeritud Klaviir”
    (välja arvatud Prelüüd C-duur HTK I) või kolmehäälne inventsioon (Sinfonia)
b) teos(ed), mis on loodud ajavahemikus 1820-1920

 

IV vanuserühm 15 - 19-aastased (kava kestus 8-10 min)
a) teos, mis on loodud 20. või 21. sajandil
b) teos(ed) vabal valikul


 

Lisaks soovile anda klaveriõpilastele võimalus esitleda oma oskusi ja võimeid ning võistelda erinevates repertuaarivaldkondades (programmiline muusika, suurvorm, etüüd, eesti muusika jne), soovivad kava koostajad seekordse konkursi kavanõuetega juhtida ka tähelepanu 2022-2023. aasta olulistele tähtpäevadele klaverimuusika ajaloos:

1) Möödub 300 aastat J. S.Bachi prelüüdide ja fuugade kogumiku “Hästitempereeritud Klaviir” I osa käsikirja valmimisest (1722). 

2) Möödub 150 aastat Rudolf Tobiase (1873-1918) ja Sergei Rahmaninovi (1873-1943) sünnist.