11:00
Festival

XXV Üleriigiline Klaveriansamblite Festivalile „Allegro”

Tallinn , Tallinna Muusika- ja Balletikool
Pärnu mnt 59

Klaveriansambli huvilised!

Olete oodatud XXV Üleriigilisele Klaveriansamblite Festivalile „Allegro”.

Festival toimub 3.veebruaril 2024 Tallinna Muusika- ja Balletikoolis MUBA
(Pärnu mnt. 59) suures kammersaalis.

Alustame kell 11.00, lõpetamine sõltub osalejate arvust.

Ootame õpilaste (õpil.+õpil. ja õpil.+õpetaja) 4-, 6- ja 8-käe ansambleid,
kasutamiseks on kaks tiibklaverit.
Igalt ansamblilt üks teos vabal valikul kuni 5 minutit. Ühelt õpetajalt kuni 2 ansamblit.
Korraldajad eeldavad, et osalejad viibivad festivalil kogu päeva.

Osalustasu õpilasele on 10.-
Arved osalustasude kohta saadetakse koolidele jaanuaris 2024

Festivalil osalemiseks palume ühe kooli osalejad registreerida ühes e-maili kirjas ja
soovitavalt Word dokumendina koos vajalike andmetega hiljemalt
20.dets. 2023 aadressil: allegrofestival@gmail.com


Vajalikud andmed festivalile registreerumisel:
1. Kooli ametlik nimi, kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-maili aadress,
kontaktisik ja tema telefon)
2. Osalustasude maksja täpne aadress ja telefon
3. Esitatava teose helilooja ees- ja perekonnanimi, eluaastad, seade puhul selle autor
4. Teose pealkiri ja selle kestvus
5. Ansamblistide ees- ja perekonnanimi, õpilaste klass muusikakoolis
6. Õpilaste ansambli juhendaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed
7. Mitu klaverit kasutate esinemisel
8. Mitu õpilast ja mitu õpetajat teie koolist kokku osaleb

Kuna festival on ühepäevane, soovitame registreerumisega kiirustada, sest hilisemad
teatajad ei pruugi enam ajakavasse mahtuda.

Rõõmsa kohtumiseni festivalil!

Lisainfo: allegrofestival@gmail.com