Logo

Eesti Muusikakoolide Liidu logo kasutusjuhend

Eesti Muusikakoolide Liidu logo on vabalt kasutamiseks kõikdele liikmeskoolidele ning koostööpartneritele. Võttes eesmärgiks organisatsiooni nähtavuse suurendamise ning EML-i kui katuseorganisatsiooni alla kuulumise näitamiseks on vajalik logo aktiivne kasutamine just liikmeskoolide enda poolt. EML-i logo võiks kasutada nii kooli koduleheküljel kui sündmuste kommunikatsioonis nii digitaalsel kui trükiformaadis (plakati, trükised jm).

Lisaks Eesti Muusikakoolide Liidu põhilogole, on generatiivsed logod ka konkursil "Parim Noor Instrumentalist" ning EML läbiviidavatel toetusprogrammidel "Noor Instrumentalist" ja "Igal lapsel oma pill". Generatiivsed logod on sarnased EML-i põhilogole ning nende tegevuste kommunikatsioonis palume kasutada generatiivset logo. Generatiivse logo kasutamisel ei pea samas kommunikatsioonikanalis sellele lisaks enam põhilogo kasutama.

Logod on kättesaadavad kahes failformaadis - JPG (tavakasutus, valge taustaga) ja PNG (läbipaistva taustaga logo).

EML põhilogo

Konkurss "Parim Noor Instrumentalist"
PNI

Toetusprogramm "Noor Instrumentalist"
Noor Instrumentalist logo

Toetusprogramm "Igal lapsel oma pill"
ILOP_logo

Eesti Muusikakoolide Liidu ingliskeelne logo
EML logo_ENG

Logo kasutamisel meenetel ja muudes formaatides, palume asjakohaste logofailide saamiseks liiduga ühendust võtta.

Eesti Muusikakoolide Liidu logo elementideks on dünaamilise, liikuva iseloomuga noodijoonestik, mis asub noodipea sees. Liidu nimes sisalduvad sõnad on asetsetud üksteise alla ning esimestest tähtedest on vertikaalselt ülevalt alla loetav organisatsiooni lühend "EML".