Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" nõuded keelpilliõpilastele

Konkurss keelpillidele toimub kahes kategoorias (A- ja B-kategooria). Mõlemas kategoorias toimub konkurss kahes voorus: regionaalne ja vabariiklik ehk finaal. Konkursi regiooni ja vabariiklikus voorus esitatakse kogu kava peast.

Regionaalsete konkursside kõik laureaadid lähevad lõppvooru. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii. Vabariiklikus voorus regiooni vooru tulemusi ei arvestata. 
Regionaalsele konkursile registreerimine toimub läbi konkurssi korraldava kooli.

Õpilaste vanust arvestatakse 01.01.2020 seisuga.

Konkursi vanuserühmad ja kavade pikkused on A ja B kategoorias järgmised:

I vanuserühm kuni 9-aastased (k.a.) (kava pikkus kuni 3-6 min.)
II vanuserühm 10…11-aastased (kava pikkus 4-7 min.)
III vanuserühm 12…13-aastased (kava pikkus 7-10 min.)
IV vanuserühm 14-aastased ja vanemad (kava pikkus 8-12 min.)

A-kategooria

Regionaalne voor
I -III vanuserühmal esitada kaks erineva karakteriga teost.
IV vanuserühmal esitada kaks erineva karakteriga teost ning vabal valikul etüüd.

Vabariiklik voor
Finaalis ei esitata regiooni voorus mängitud teoseid.
Finaalis tuleb esitada suurvorm või osa(d) suurvormist.

Viiulitel ja viooladel loetakse suurvormiks kontsertiino, kontsert (1.osa või 2. ja 3.osa), kontsertfantaasia või variatsioonid.
Tšellodel ja kontrabassidel loetakse suurvormiks kontsertiino, kontsert, sonaat (1.osa või 2. ja 3.osa), kontsertfantaasia või variatsioonid.

B-kategooria

Regionaalne voor
Esitatakse kaks erineva karakteriga teost, millest üks võib olla kontsertfantaasia või variatsioonid.

Vabariiklik voor
Esitatakse sama kava, mis regiooni voorus.