Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Nõuded viiuliõpilastele

Konkurss viiuliõpilastele toimub kahes kategoorias (A- ja B-kategooria). Kategooria määratakse õpilase registreerimisel tuginedes instrumendiõpetaja otsusele.
Mõlemas kategoorias toimub konkurss kaheastmelisena: regionaalne voor ja vabariiklik voor.
Kogu kava esitatakse peast ning kinni tuleb pidada kava ajalisest piirangust.
Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru.

Konkursi vanuserühmad ja kavade pikkused on A ja B kategoorias järgmised:
I vanuserühm kuni 9-aastased (k.a.) (kava pikkus kuni 6 min.)
II vanuserühm 10…11-aastased (kava pikkus kuni 7 min.)
III vanuserühm 12…13-aastased (kava pikkus kuni 10 min.)
IV vanuserühm 14-aastased ja vanemad (kava pikkus kuni 12 min.)

 

A-KATEGOORIA

REGIONAALNE VOOR
I-III vanuserühm

Esitada kaks erineva karakteriga teost
IV vanuserühm
Esitada kaks erineva karakteriga teost ja üks etüüd

VABARIIKLIK VOOR
Vabariiklikus voorus ei esitata regioonivoorus mängitud teoseid.
Vabariiklikus voorus tuleb esitada suurvorm või osa(d) suurvormist.
Suurvormiks loetakse kontsertiino, kontsert (1.osa või 2. ja 3.osa), kontsertfantaasia või variatsioonid.

 

B-KATEGOORIA

REGIONAALNE VOOR
I-IV vanuserühm
Esitada kaks erineva karakteriga teost

 

VABARIIKLIK VOOR
I-IV vanuserühm
Esitatakse sama kava, mis regionaalses voorus.