Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2020" nõuded löökpilliõpilastele

Konkursi kava koosneb kahest kohustuslikust loost ja enda valitud loost või lugudest. Konkursi kohustuslik ksülofoni teos esitatakse klaverisaatega elavas ettekandes. Kõik teosed (peale väikese trummi) esitatakse peast.

Regionaalsete konkursside kõik laureaadid lähevad lõppvooru. Diplomandide edasipääsu otsustab žürii. Regionaalsele konkursile registreerimine konkurssi korraldavas koolis.

Õpilaste vanust arvestatakse 01.01.2020 seisuga.

Kohustuslikud teosed:
I vanuserühm kuni 11-aastat (kava pikkus kuni 6 minutit)
1.    Fred Hoey „Vacation Antics“ noot
2.    W. A. Mozart „Menuetto and Trio“ (Väike öömuusika K.525) noot

II vanuserühm 12…14-aastased  (kava pikkus kuni 8 minutit)
1.    G.W.Lotzenhiser    „Yankee Doodle Paradiddle“    noot        
2.    G. F. Händel „Allegro“ (Sonaat F duur, op.1. nr.2) noot

III vanuserühm 15…17-aastased  (kava pikkus kuni 10 minutit)
1.    Haskel W.Harr „Turquoise“ noot
2.    A.Vivaldi     „Presto“ (Concerto a-moll, op.3.nr.6) noot


Väikese trummi kohustuslikes lugudes valida õpilasele jõukohane tempo. Palume jälgida aplikatuuri ja dünaamikamärke.
Eellöögid (flams ja drags) peavad läbi kogu loo olema mängitud ühtemoodi - koputustena (tap) ehk ilma hoogu võtmata, asuma põhinoodist samal kaugusel ja peavad olema mängitud ühesuguse tugevusega hoolimata põhinoodi dünaamikast. Topeltlöögid (double strokes) ja drag-ig mängida avatuna (open). Nagu ka 5stroke roll ja 9stroke roll.

Ksülofoni kohustuslikud lood tuleb esitada sellises vormis nagu on kirjas. Mitte kasutada ksülofoni mängides pehmeid nuiasid. Aplikatuur õpetaja valida, mis hoolikalt läbi mõelda,  sest sellest sõltub väga meloodia ilu. Nooti märgitud käte valik on soovituslik. Püüda mängida võimalikult legatos e. seotult. Tähelepanu fraseerimisele. Pikematel (eriti pool-)nootidel võiks kasutada tremolot. 

Vabalt valitud teose (teoste) pillide valik on vaba. Need võivad olla kas saatega või ilma, kas trummil, ksülofonil  või mõnel muul löökpillil.